Земельна реформа: здобутки і перспектитви

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Виконано дослідження досягнень сучасного етапу земельної реформи.  Запропоновано стратегічні цілі подальшого розвитку земельної реформи.

  1. Постанова Верховної Ради України від 18.12.1990р. "Про земельну реформу" /www.rada.gov.ua.
  2. Третяк A.M. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і територіальний землеустрій: навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2006.-529с. 
  3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 p. N 208-р "Про схвалення Концепції реформування та розвитку лісового господарства" /www.rada.gov.ua.
  4. Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони грунтів. - А'.: Урожай, 2006. - 304 с.
  5. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ/ www.rada.gov.ua.