Визначення ширини прибережної захисної смуги

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті запропоновано алгоритм, який дозволяє на науковому рівні визначити ширину прибережної смуги резервуарів залежно від видів сильви, розмірів частинок грунту, відображення схилів.

 

1.Водний кодекс України із змінами, внесеними Законом України від 21 вересня 2000 р. за №1990-ІІІ.

2. Дубняк С.А. Установление прибрежных водоохранных зон равнинных водохранилищ // Експрес-информация  ЦБНТИ Минводхоза, 1983. – Сер. 4 – Вып.6. – С. 1–8.

3. Проектування, упорядкування та експлуатація водоохоронних зон водосховищ. ВБН 33-4759129-03-05-92. – К.: Дерводгосп України, Мін природи України, 1993.