Загальний стан розвитку територій малих та середніх міст

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті показаний аналіз загальних тенденцій розвитку малих та середніх міст. Існує характерність міст за їх територіями, які вони займають, кількість реального населення та кількість адміністративних, територіальних регіонів.

У

1. Астаулова Г. Проблеми розвитку малих і середніх міст України // Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. зб. – К., 2005. – С. 26–28.

2. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**.-Мінбудархітектури України, 1993. 107с.

3. Загальнодержавна програма розвитку малих міст від 04.03.2004 р. №1580-ІУ // www.rada.gov.ua

4. Закон України „Про Генеральну схему планування території України” від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // www.rada.gov.ua

5. Осітнянко А.П. Управління територіальним розвитком міста  // Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. зб.– К., 2003. – С.186–191

6. Статистичний щорічник. – К., 2007.