Методика дослідження змін деформації русел рік Прикарпатського регіону

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Намічено основні причини та фактори, що впливають на зміну і деформацій русел річок, огляд літератури, яка стосується вирішення гідрологічних задач рік Прикарпатті області зроблено, метод дослідження деформації русел річок запропоновані на основі новітніх способів отримання та обробки аерокосмічної та поверхневої інформації.

1. Бурштинська Х. В. Застосування ГІС-технологій для визначення динаміки гідрологічних змін рік // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга-прес. – 2003. – С. 205-210.

2. Горбачова Л.О. Сучасні пріоритети та напрямки гідроекологічних досліджень річкових басейнів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – Київ, ВГЛ: «Обрії», 2006. –Том 11. - С.338-341.

3. Дубіс Л., Ковальчук І., Михнович А. Небезпечні процеси у басейнових системах українських Карпат: поширення, інтенсивність розвитку, вплив на екологічний стан річкових русел // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – Київ, ВГЛ: «Обрії», 2006. –Том 11. – С.59-69.

4. Іщук О.О., Ободовський О.Г., Коноваленко О.С. Взаємодія ГІС та проблемно-орієнтованих моделюючих комплексів в системах прогнозування та оцінки наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводками // Науковий збірник КГУ «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 3т, 2002 р. –С.53- 59.

5. Іщук О.О., Середінін Є. С. Прогнозування й оцінка наслідків екстремальних повеневих ситуацій засобами просторового аналізу ГІС. // Вісник геодезії та картографії, № 2, 2000. – С. 37 – 42.

6. Кирилюк О.В. Обґрунтування проведення моніторингу руслових процесів для оцінки ступеню стійкості русел малих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – Київ, ВГЛ: «Обрії», 2006. –Том 11. - С.142-148.

7. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-морфологічний аналіз – Львів: Інститут українознавства. 1997. – 440 с. іл..

8. Коноваленко О.С. Аналіз інтенсивності горизонтальних руслових деформацій на гірських річках Закарпаття //  Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – Київ, ВГЛ: «Обрії», 2006. –Том 11. - С. 153 – 158.

9. Кукурудза С.І. Гідроекологічні проблеми суходолу: Навчальний посібник / За ред.. проф. В. Хільчевського . – Львів: Світ, 1999. – 232 с.

10. Куприянов В.В. Использование аэрометодов и спутниковой информации в гидрологических исследованиях. –  Ленинград: Гидрометеоиздат. – 1977. – 96с.

11. Логвинов К.Т., Раевский А.Н. Опасные гидрометеорологические явления в Украинских Карпатах. – Ленинград: Гидрометеоиздат. – 1973. – 200с.

12. Ободовський О.Г.  Оцінка стійкості русел і класифікація паводків гірських річок // Україна і глобальні процеси: географічний вимір. Збірник наукових праць VІІІ  з’їзду УГТ. Том 2. – Луцьк: Вежа. – 2000. – С. 205 – 209.

13. Ободовський О.Г., Онищук В.В. Гідроекологічна та економічна оцінки збитковості катастрофічних паводків на річках Закарпаття // Економічна та соціальна географія, вип.. 50. – 2001. – С. 130-134.

14. Ободовський О.Г., Онищук В.В., Коноваленко О.С. Руслоформуючі витрати та класифікація паводків на гірських річках / Вісник Київського Університету. Географія. – Вип. 48. – с. 42-47.

15. Ободовський О.Г., Онищук В.В., Ярошевич  «Аналіз руслових процесів та рекомендації щодо управління руслозаплавним комплексом на передгірно-рівнинній ділянці р. Тиси. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – К.: ВГЛ «Обрії», 2005. – Том 7. – С. 69 – 88.

16. Приймаченко Н.В. Особливості орографічних та гідрометеорологічних умов формування дощових паводків у басейні Дністра та вплив їх стоку на руслові процеси // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – Київ, ВГЛ: «Обрії», 2006. –Том 11. - С. 197 – 202.

17. Протиповеневі заходи – проблема національної безпеки (Виступ народного депутата України, голови Всеукраїнської екологічної ліги В.А. Толстоухова на Дні Уряду у Верховній Раді України) // Екологічний Вісник. № 1-2, січень – лютий 2003 р., ст. 2-5.

18. Сусідко М.М., Лук'янець О.І. Можливості оцінювання річкового стоку в Карпатах на найближчі роки з урахуванням його багаторічних коливань // Наукові праці Укр НДГМІ. – 1998. – Вип. 246. – С. 46-55.

19. Сусідко М.М., Лук’янець О.І. Паводки в Карпатах – причини їх виникнення та повторюваність // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви). – Рахів, 1999. – с. 316-321.

20. Тимчук Я.Я., Корчемлюк М.В. Умови формування гідрохімічного режиму ріки Прут в різні гідрологічні сезони. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – К.: ВГЛ «Обрії», 2005. – Том 8. – С. 73 – 78.

21. Фролова Г.П., Биленко В.А., Ершова Н.В. Применение ГИС-технологий и дистанционного зондирования для решения гидрологических задач // Тез. докл. IV Всероссийского гидрологического съезда. Секция 1. Состояние и перспективы развития систем гидрологических наблюдений и информационное обеспечение потребителей. – СПб: Гидрометеоиздат. -  2004. – С. 92-93.

22. Хільчевський В.К., Ободовський О.Г., Гопченко Є.Д., Кирилюк М.І. Університетська гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: проблеми сталого розвитку. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – К.: ВГЛ «Обрії», 2005. – Том 7. – С. 9 – 24.

23. Чалов Р.С. Основные направления, тенденции и экологические проблемы русловедения на современном этапе // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – Київ, ВГЛ: «Обрії», 2006. –Том 11. - С. 26 – 33. 

24. Яцик А.В., Волошкіна О.С. Роль наукових і громадських організацій у підвищенні екологічної свідомості й інформованості населення Карпатського регіону // Шляхи розв’язання екологічних проблем Карпатського регіону в контексті спільної діяльності державних установ та громадських організацій: Матеріали наук.- прак. конф. – Закарпаття. – 2000. – С. 53 – 55.

25. P.Bauer, W.Kinzelbach, T.Babusi, K.Talukdar, E.Baltsavias. Modelling concepts and remote sensing methods for sustainable water management of the Okavango Delta, Botswana // The Int. Arch. of the Photogramm., Remote Sens. and Spatial Inform. Sciences, Vol. XXXIV, Parth 6/W6. – 2003. – S. 136-143.

26. O” Connor, Jim E., Costa, John E. Large floods in the United States: Where they happen and Why. – Denver: U.S. Geolog. Survey, 2003. – 13p.: ill. – (U.S. Geological Survey Circular1245).

27.  O” Connor, Jim E. The Worlds Largest Floods, Past and Present: Their Causes and Magnitudes /  O” Connor, J. E., Costa, John E.. – Reston, Virginia: Geological Survey, 2004. – iv, 13p.: ill. – (U.S. Geological Survey Circular1245).

28. Webb, Robert H., Betancourt, Julio L. Climatic Variability and Flood Frequency of the Santa Cruz  River, Pima Country, Arizona. – Washington: US GPO, 1992. – 40p. – (U.S. Geological Survey Water-Supply Paper. 2379).

29. Wiche, Gregg J., Jenson, Susan K., Baligo, Joseph V., Domingue, Julia O. Application of Digital Elevation Models to Delineate Drainage Areas and Compute Hydrologic Characteristics For Sites in the James River Basin, North Dakota. – Washington: US GPO, 1992. – 23p. – (U.S. Geological Survey Water-Supply Paper. 2383).

30. http://geotom.ho.ua   

31. http://nato.int.