Дослідження впливу екологічних чинників на ринкову вартість нерухомості в межах населених пунктів

1
Кафедра геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті виконано аналіз впливу екологічних факторів на вартість нерухомості і коефіцієнтів корекції з використанням математичного апарату. Використання для розрахунку вартості в експертну грошову оцінку сучасних математичних методів дає можливість подолати вплив суб'єктивізму оцінювача. Тільки проведено детальний аналіз впливу цих факторів дасть можливість оцінити достовірність отриманих результатів.

1.    Перович Л.М., Перович Л.Л., Губар Ю.П. Кадастр нерухомості. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003.-120 с.
2.    Харрисон Г.С. Оценка недвижимости: Учебное пособие. Пер. с англ. –М.:РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994.-231с.
3.    Губар Ю. Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель: Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – Львів, 2005. – 165с.
4.    Губар Ю.П., Михальчук Р.С. Дослідження та аналіз коефіцієнтів коригування в методичному підході, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок//Геодезія, картографія і аерофотознімання – Л., вип. 68-2007,– С.17–24.
5.    Губар Ю. Застосування математичного апарату в методичному підході, що базується на зісталенні цін продажу подібних земельних ділянок // Геодезія, картографія і аерофотознімання – Л., вип. 69-2008,– С.157-163.
6.    Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Ю.Ф. Дехтяренко, М.Г.Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха. – К.: Профі, 2002. – 256с.
7.    Драпіковський О., Іванова І. Практикум з оцінки міських земель. – Київ: Українська академія державного управління,1998. –113с.
8.    Закон України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №38, ст. 560, в редакції Закону №378/96-ВР від 19.09.96, ВВР, 1996, №45, ст.238).
9.    Закон України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 11 грудня 2003, №1378-IV).
10.    Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р., № 1440 „Про затвердження Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” .
11.    Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442  „Про затвердження Національного стандарту № 2  "Оцінка нерухомого майна".
12.    Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р., № 1531 „Про затвердження Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок”.
13.    Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 09.01.2003 р., №2 „Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок”.
14.    Асаул А.М., Брижань І.А., чевганова В.Я. Економіка нерухомості.-К.: «Лібра», 2004. – 304с.
15.    Палеха Ю.М. Застосування картографічних методів у процесі зонування територій населених пунктів для грошової оцінки//Вісник геодезії та картографії, К.: 2007. №6.