Кадастрове знімання об’єктів водного фонду

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

На основі виконаних досліджень виведені математичні алгоритми побудови точності геодезичних мереж при кадастровій зйомці земель водного фонду для замкнутих і витягнутих водойм. Керуючись економічними показниками, вперше встановлені науково обґрунтовані параметри точності при виконанні кадастрових зйомок в залежності від грошової вартості землі.

1.    Волосецький Б.І. Аналіз точності визначення параметрів земельних ділянок в населених пунктах з врахуванням економічних чинників // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – С. 119–121. 
2.    Волосецький Б.І. Величина і вартість земельної ділянки – фактори, що впливають на точність кадастрових робіт // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Зб. наук. пр. – Львів. – 1997. – С. 179–185. 
3.    Перович Л. М. Основи кадастру : навч. посібн. / Л.М. Перович, Б.І. Волосецький. – Львів: Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2000. – 128 с.
4.  Церклевич А.Л. Використання нових технологій і актуальні задачі земельного кадастру // Сучасні досягнення геодезичної та виробництва. – Львів. – 1999. – С. 121–124. 
5.    Церклевич А.Л., Проник М.Т. Про точність визначення положення межових знаків і обчислення площ земельних ділянок // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 1997. – С. 185–188. 
6.    Церклевич Л.Л., Сиг ляк М. Про точність визначення меж та площ земельних ділянок при виконанні інвентаризації земель населених пунктів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 1999. – С. 124 –130.