Професор А. Д. Моторний (1891–1964) – один із засновників української геодезичної школи

1
Науково-дослідний геодезичний, топографічний і картографічний інститут
2
Науково-дослідний геодезичний, топографічний і картографічний інститут

Описано життєвий шлях, організаційну та науково-педагогічну діяльність видатного українського вченого – геодезиста, одного з засновників української (харківської і львівської) геодезичної школи, першого декана геодезичного факультету (1945–1950) та шостого завідувача кафедри геодезії (1945–1964) Львівської політехніки професора А.Д. Моторного.

1. Андрей Данилович Моторный: [некролог] // Геодезия и картография (Москва). – 1964. – №  4. – С. 77–78.
2. Андрей Данилович Моторный: [некролог] // Изв. вузов „Геодезия и аэросъемка“ (Москва). – 1964. – Вып. 1. – С. 155-156.
3. Андрій Данилович Моторний: [некролог] // Вільна Україна (Львів). – 1964. – 28 лютого.
4. Архів Національного університету «Львівська політехніка». – Фонд ВК. – Спр. 715/45. – 128 арк.
5. Архів родини Моторних / Опрацював А. Дрбал за сприяння проф. В. А. Моторного і доц.
А. В. Моторного; Фотографії О. А. Моторного. – Львів-Прага, 2011.
6. Буткевич А. В., Гудз И. Н. Публикации по геодезии во Львовском политехническом институте с 1949 пo 1974 гг. // Геодезия, картография и аэрофотосъемка (Львів). – 1975. – Вып. 22. – С. 108–117.
 7. Буткевич А. В., Гудз И. Н. Публикации по геодезии во Львовском политехническом институте с 1949 пo 1974 гг. (Oкончание) // Геодезия, картография и аэрофотосъемка (Львів). – 1976. – Вып. 23. – С. 131, 136.
8. Буцко М. І. Відомі вчені Державного університету „Львівська політехніка“ 1844-1994: Біограф. довідник. – Львів, 1994. – С. 207, 211, 233.
9. Буцько М. І. Епітафія львівських політехніків на Личаківському некрополі // Львівський політехнік (Львів). – 1993. – 6 грудня. – № 20/2040. – С. 4-5; 13 грудня. – № 21/2041. – C. 4.
10. Буцко М. І., Кипаренко В. Г. Державний університет „Львівська політехніка“1844–1994. – Львів: Львівська політехніка, 1994. – С. 5, 86, 98, 119.
11. Вергеліс  О. Остання жертва. «Перша українська радянська актриса» Наталя Ужвій – сценарій прихованої долі [6.09.2008 р]. – http://www.dt. ua/newspaper/articles/54713.  
12. Геодезия в Украинской ССР зa 50 лет // Геодезия, картография и аерофотосъёмка (Львів). – 1967. – Вып. 6. – С. 3-17.
13. Гудз И. М. O геодезическом образовании во Львовском политехническом институте // Геодезия, картография и аерофотосъёмка (Львів). – 1969. – Вып. 8. – С. 145-147, 149.
14. Денисюк І. Славіст широкого профілю, людина великого серця: В кн.: Володимир Моторний (До 70-річчя від дня народження): Бібліографічний покажчик / Укл. Л. М. Панів. – Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – С. 9. – ISBN 966-613-015-7.
15. Державний архів Чернігівської області. – Фонд Р – 612. – Опис 454. – Спр. 14: Справа про службу керуючого [Чернігівського землеустрійного] технікуму А. Д. Моторного. – Арк. 42.
16. Дрбал А. Видатний український геодезист Андрій Данилович Моторний (до 120-річчя з дня народження) / Міжнародна науково-технічна конференція „Сучасні проблеми розвитку топографо-геодезичних і кадастрових робіт“ присвячена 140-річниці найстарішої геодезичної кафедри України м. Львів (Україна), 17 – 19. 06. 2011 року. – Здіби : НДГТКІ, 2011. – 1 CD. – (Зберігається у «Бібліотеці землевимірювання і кадастру» НДГТКІ, Чехія).
17. Дрбал О. Вшановуємо пам’ять вченого : [Про «Геодезичні читання» на ГФ (10.12.1991 р.] // Львівський політехнік (Львів). – 1991. – 30 грудня. – № 18/2006. – С. 3.
18. [Дрбал О.] Геодезичні читання // Львівський політехнік (Львів). –1991. – 28 листопада. – № 15. – С. 4.
19. Дрбал О. Моторний Андрій Данилович. – В кн.: Буцко М. І. Відомі вчені Державного університету „Львівська політехніка“ 1844–1994: Біограф. довідник. – Львів, 1994. – С. 107-109.
20. Дрбал А. Хроніка кафедри геодезії ДУ „Львівська політехніка“ (1871-1995). – Здіби, 1999. – 110 с. – В зв.: Kocáb M. Drbal A. Zpráva ze služební cesty na Ukrajinu ve dnech 28. 11. – 3. 12. 1999 : pracovní porada o KN na Ukrajině – Ľviv. – Zdiby: VÚGTK, 1999. – 3 s. – Příl. 1. – (Зберігається у «Бібліотеці землевимірювання і кадастру» НДГТКІ, Чехія).
21. Исследования по земной рефракции : Сборник статей / Отв. ред. А. Д. Моторный. – Львов, 1962. – 80 с.
22. Кафедра геодезії 130 років: Історико-бібліографічний нарис / В. І. Ващенко,
О. Й. Дрбал, В. М. Колгунов, З. Р. Тартачинська, І. С. Тревого; За ред. О. І. Мороза. – Львів: Львівська політехніка, 2001. – C. 6, 28 : 1 іл., 54, 57, 71, 72, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 148.
23. Кафедра геодезії. 135 років: Історико-бібліографічний нарис / В. Ващенко, О. Дрбал, В. Колгунов, О. Мороз,
В. Тарнавський ; За редакцією О. І. Мороза. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – С. 14, 31, 32, 56, 58, 73, 74, 133, 134, 135, 137, 138, 154.
24. Kолосова E. 25 років трудової і педагогічної діяльності: [про проф. А. Д. Моторного] // Радянський студент (Львів). – 1947. – 23 жовтня.
25. Лупій Г. В. Львівський історико-культурний музей-заповідник „Личаківський цвинтар“: Путівник. – Львів, 1996. – С. 231.
26. Львівщина та львівяни. Енциклопедично-біографічний довідник / За ред. С. Давимуки. – Львів, 2004. – С. 234 : 1 іл. (укр.), 267-268 (англ.).
27. Львовская правда (Львов). –1958. – 6 июня.
28. Михаил Владимирович Вяхирев: [некролог] // Сборник статтей по геодезии ГУГК (Москва) . – 1955. – Вып. 9. – С. 125. 29. Моторний Андрій Данилович. – В кн.: Геодезичний енциклопедичний словник. – Львів, 2001. – С. 349. – ISBN 966-7343-23-5.
30. Нагородження працівників вищої школи: [про нагородження проф.
А. Д. Моторного медаллю «За трудовую доблесть»] // Вільна Україна (Львів). – 1961. – 20 вересня.
31. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»: монографія /
І. О. Бєлоус, О. В. Шишка, Д. О. Тарасов; за ред. А. Г. Заго¬роднього. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 61.
32. Oстровський A. Л., Дрбал О. Й. A. Д. Моторний – учитель, вчений, людина // Геодезія, картографія та аерофото¬знімання (Львів). – 1993. – Вип. 55. – С. 160–167.
 33. [Oстровский A., Дрбал А.] Старейшей геодезической кафедре Украины – 110 лет // Геодезия, картография и аерофотосъёмка (Львов). – 1983. – Вып. 37. – С. 3-10.
34. Пам’яті вченого, друга, людини: [некролог проф. А. Д. Моторного] // Радянський студент (Львів). – 1964. – 12 березня.
35. Про Всесвіт і Землю: [повідомлення про заснування ЛьвіВАГТ] // Вільна Україна (Львів). – 1962. – 19 червня.
36. Російсько-український геодезичний словник / А. Д. Моторний, Т. І. Панько, В. О. Літинський,
В. А. Моторний. – Вінниця: ГУГКК, 1994. – 407 с. – ISBN 5-7773-0089-8.
37. Соболєва Л. Дозвольте потиснути вашу руку…: [до 70-річчя проф. А. Д. Моторного] // Радянський студент (Львів). – 1961. –
8 грудня. – № 71 (716). – С. 2.
38. Трипутіна Н. П., Шипулін В. Д. З історії геодезичної освіти в Україні: Харківські сторінки // Вісник геодезії та картографії (Київ). – 2006. –  № 3. – C. 36-40.
39. Трипутіна Н. П., Шипулін В. Д., Білостоцький М. О. З історії геодезичної освіти в Україні : Харківські сторінки // Университеты. Наука и просвещение (Харків). – 2007. – № 3. – С. 66-75. – http://universitates.univer. kharkov.ua/arhiv/2007_3/triputina/triputina.html.
40. Чалюк Т. Н. O высшем геодезическом образо¬вании на Украине. – В кн.: 50 лет Ленинского декрета об учреждении Высшего управления: Tруды республиканской юбилейной научно-технической конференции, Львов, 1969. – Львов, 1970. – С. 3–10.
41. Черномаз П. Батько української географії: Степан Рудницький і наукове життя Харкова (1926 – 1933 рр.) // Краєзнавство (Київ). – 1995. – № 1–4 (32-25). – С. 42–45.
42. Шургот Б. В гуртку геодезії // Радянський студент (Львів). – 1953. – 3 грудня.