До питання про деформації інженерних споруд Теребля-Ріцького техногенного полігону

1
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

Досліджено вплив сучасних тектонічних рухів на деформації інженерних споруд Теребля-Ріцької ГЕС, запропоновані рекомендації для подальшого моніторингу деформацій локального і регіонального характеру на спорудження ГЕС.

 1. Белый Л.Д., Попов В.В. Инженерная геология. –  М. Стройиздат, 1975. –  312 с. 
2. Грицюк Т.Ю., Третяк К.Р. Моніторинг напружень напірного трубопроводу Теребле-Ріцької ГЕС // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2008. – Вип. ІІ – С. 146 – 157. 
3. Демедюк Н.С., Третяк К.Р. О Риксом тектоническом разломе Карпат //Геодезия, картография и аэрофото¬съемка. – 1992. Вып. 54. – С. 27–34. 
4.Демедюк М.С., Сідоров І.С., Третяк К.Р. Вплив Рікського тектонічного розлому на деформації напірного трубопроводу Теребле-Ріцької ГЕС//Геодезія, кар¬тографія і аерофотознімання. – 1993. – Вип. 55. – С. 14–22 
5. Комплексні дослідження просто¬рових деформацій і напружень напірного трубопроводу Теребля-Рікської ГЕС: Звіт з наук. –досл. роботи./ А.Л. Островський, К.Р. Третяк, М.С. Демедюк та ін.  Львівський політехнічний інститут 1992. –  36 с. 
6.  Кульчицький А. Структурно-геологічні особливості території Теребля-Ріцької ГЕС та оцінка їх впливу на деформації дериваційного трубопроводу геологічними і геодезичними методами // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – Вип. ІІ. – Л.: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009. –  С. 44–48. 
7. Рудько Г.І., Гамеляк І.П. Основи загальної інженерної та екологічної геології. Чернівці: Букрек, 2003. 423 с. 
8. Теребле-Ріцька ГЕС: 50 // Віс¬ник Карпат. – 2006. – С. 58. 
9. Третяк К.Р. Сідоров І.С. Дослідження взаємозв’язку між гідродинамічними навантаженнями Тереблянського водосховища і деформаціями напірного трубо¬проводу Теребля-Рікської ГЕС // Міжнар. симпоз. "Геодинаміка гірських систем Європи", Львів -Яремче: ЛАГТ. 1994. С. 38. 
10. Третяк К., Кульчицький А., Грицюк Т. Дослідження деформацій напірного трубопроводу Тереблег-Ріцької ГЕС з врахуванням інженерно-геологічних умов // XIII Міжнар. наук.-техн. симпоз. “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS i GIS-технології”; Алушта, 2008 р. – С. 49–53. 
11. Третяк К.Р., Сідоров І.С. Визначення зміщень інженерних споруд Теребле-Ріцької ГЕС. Технічна інформація. Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2008. –  24 с. 
12. Черняга П. Г. Передбачення деформаційних процесів на геодинамічних полігонах АЕС з врахуванням динаміки гідрогеологічних умов // Інж. геодез. – 2000. – Вип.43. – С.208–215. 
13. Третяк К.Р., Кульчицький А.Я., Сідоров І.С. Геодинаміка Теребля-Рікського техногенного полігону // Геодинаміка. – 1 (9)/2010. – С. 47–52 
14. Третяк К.Р., Сідоров І.С. Спостере¬ження за зміщеннями інженернихспоруд Тереблє-ріцької ГЕС. Технічна інформація. – Нац. ун-т “Львівсь¬ка політехніка”, 2011. –  26 с. 
15. Третяк К., Кульчицький А., Дульцев А., Серант О., Голубінка Ю., Кузнєцова В. Оцінка впливу терейнів і сутур на сучасні рухи земної кори в Карпато-Балканському регіоні за результатами GPS-вимірів і геолого-геофізичними даними. Геодинаміка (Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища) Міжнародна наукова конференція // Науковий журнал № 2 (11). – 2011, Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 
С. 298–300.