Розробка технології визначення тропосферних затримок для GNSS спостережень у реальному часі

1
Кафедра міського будівництва і господарства, Ужгородський національний університет

Запропоновано алгоритм побудови ізоповерхонь тропосферних затримок в режимі реального часу спостереження.

1. Інтернет ресурс E-GVAP:  http://egvap.dmi.dk. 
2. Інтернет ресурс EUREF: http://www.epncb.oma.be. 
3. Інтернет ресурс IGS: http://igscb.jpl.nasa.gov. 
4. Savchuk S., Kalynych I., Prodanets I. Creation of ZAKPOS active Network Reference Stations for Transcarpatian Region of Ukraine // International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Spacebased and Ground-based Augmentation Systems and Applications. – Berlin, 11–14 November 2008. EUPOS Presentations. 
5. Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна система визначення місцеположення (GPS): теорія і практика. – К.: Наукова думка, 1996. – 376 с. 
6. Козаков Л.Я., Ломакин В.С. Неоднородности коэффициента преломления воздуха в тропосфере. – М.: Наука, 1976. – 156 с.