Проблемні питання оптимізації землекористування

Надіслано: Квітень 17, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Автори: 
Bespalko R.I., Khryshchuk S.Y.

Розкрито питання сучасного трактування поняття "оптимізація землекористування". Досліджено особливості оптимізації та раціоналізації землекористування. Проаналізовано основні проблеми оптимізації землекористувань.

1. Земельний кодекс України : прийнятий 25.10.2001 р. № 2768- III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4.

2. Закон Україні ’’Про землеустрій’’: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/858-15.

3. Закон Україні Про генеральну схему плану­вання території України’’: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/3059-14.

4. Канаш О.П. Критичний огляд традиційних підходів щодо оптимізації землекористування // Землевпорядний вісник. – 2010. – №12 – С.13–17.

5. Класифікатор типів землекористування, цільового призначення, функціонального і дозволеного використання земель: [Електронний ресурс] / за ред. проф. А.М. Третяка.– К., 2008. – Режим доступу http://www.dkzr.gov.ua.

6. Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2009

7. Концепцією збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ua-info.biz/legal/baseye/ua-cmwrur.htm.

8. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування / А.М. Третяк, Р.А. Третяк, М.І. Шквар. – К.: Інститут землеустрою УААН, 2001. – 15 с

9. Про затвердження нормативів оптимального співвідношення земельних угідь: Проект постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http:// www.dkzr.gov.ua.

10. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IY // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – С. 349.

11. Сохнич А.Я. Оптимізація землекористування в умовах реформування земельних відносин. – Львів: “Українські технології”, 2000. – 108 с.

12. Третяк А.М., Другак В.М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування. – К. : ЦЗРУ, 2003 – 337 с.