Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні

Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» є включений до переліку наукових фахових видань України категорії "Б" відповідно до наказу МОН України ( свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13127-2011 Р від 27.07.2007) та має тематичну спрямованість в галузі технічних наук (02.07.2020) за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування». 

Колекція призначена для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів і є авторитетним науковим виданням, яке охоплює фактичні результати теоретичних і експериментальних досліджень вчених. Входить до переліку фахових видань України.