Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні

Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» має тематичну спрямованість в галузі технічних наук «Машинобудування», «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», «Динаміка і міцність машин», «Підйомно-транспортні машини», «Прилади і методи вимірювання механічних величин», «Системи і процеси управління», «Автоматизація управління».

Колекція призначена для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів і є авторитетним науковим виданням, яке охоплює фактичні результати теоретичних і експериментальних досліджень вчених. Входить до переліку фахових видань України.