Аналіз нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти у вищих навчальних закладах

2012;
: pp. 133-135
1
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Виконано аналіз нормативно-правового забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах України, здійснено оцінку контролю якості та впровадження систем управління якістю у ВНЗ.

1. Каменская Е. Виступ 12-13 березня 2001 р. в Російському університеті дружби народів на "круглому столі" з проблем якості вищої освіти: «Обеспечение качества высшего образования: российский опыт в международном контексте») // Alma Mater («Вестник высшей школы»). – 2001. – № 6. – С. 16.

2. Реформа та розвиток вищої освіти. Програмний документ. – Париж: ЮНЕСКО, 1995.

3. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упоряд. Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003.

4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. — К. : Ленвіт, 2006. — 36 с.

5. ДСТУ-П IWA 2:2007. Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти (Чинний від 2008-01-01). — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — 70 с.

6. Сафонова В. Інноваційні підходи до методології прогнозування розвитку вищої освіти // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 106 – 109.