Вимірювальна техніка та метрологія

Науковий журнал «Вимірювальна техніка та метрологія» започаткований у 1965 році.

Повний текст кожного випуску знаходиться у вільному он-лайн доступі.

Включений до переліку наукових фахових видань України, наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.

Включений до переліку наукових фахових видань України, яким присвоєно категорію Б, наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р.

Журнал зареєстрований в науково-метричній базі даних Індекс Копернікус (Index Copernicus) та в науково-метричній базі даних Google Академія.

Публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. 

Виходить 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 13126-2010Р.

Мова видання: українська, англійська

Основні програмні цілі журналу: реалізація ефективних IT-технологій, збагачених "вимірювальною складовою", в повсякденному житті незалежно від областей (наука, промисловість, охорона здоров'я тощо). Тому спираючись на достовірні дані засобів вимірювання, в опублікованих статтях акцентується увага як на науковій новизні, так і на практичній цінності.

Засновник: Національний університет «Львівська політехніка»

Видавець: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Спеціальності, за якими видання оприлюднює публікації:

152 -  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,

151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

123 - Комп'ютерна інженерія

174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 - Інформаційно-вимірювальні технології

 Редакційна колегія журналу «Вимірювальна техніка та метрологія» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов'язковому порядку проходять рецензування і перевірку на плагіат.

Збірник формується за такими розділами:

  1. Опрацювання та перетворення вимірювальних сигналів;
  2. Засоби вимірювань електричних та магнітних величин;
  3. Засоби вимірювань теплових величин;
  4. Вимірювання неелектричних величин;
  5. Біомедичні вимірювання та прилади;
  6. Вимірювальні перетворювачі;
  7. Вимірювальні системи;
  8. Автоматизація експериментальних досліджень;
  9. Метрологія, якість, стандартизація та сертифікація;
  10. Інформаційно-вимірювальні технології у мехатроніці та робототехніці