Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії

2012;
: pp. 122-126
1
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано поєднати в одному комплексному підході вимоги нормативних документів, які дають змогу контролювати й покращувати характеристики міцності, надійності та антикорозійного захисту магістральних трубопроводів зі сталі.

1. Ориняк І. В. Основні особливості національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008 “Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів із дефектами” / І. В. Ориняк, А. Я. Красовський, М. В. Бородій // Проблемы прочности. – 2009. – № 5. – С. 18- 27.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 409 ( 409-97-п) "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж".

3. Поляков С. Г. Основні закономірності стрес-корозійного розтріскування магістральних газопроводів / С. Г. Поляков, А. О. Рибаков // Проблемы прочности. – 2009. – № 5. – С. 7– 17.

4. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

5. Стандарт житлово-комунального господарства України. СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008. Захист протикорозійний. Загальні вимоги та методи контролювання.

7. ISO 4628-8:2005. Paints and varnishes. Evaluation of degradation of coatings. Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance. Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe.

8. ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії. – Київ, 2003. – 86 с.

9. ТУ 2313-008-17213088-03. Наружное антикоррозионное покрытие соединительных деталей и запорной арматуры для строительства магистральных нефтепроводов. Технические условия. – Госстандарт России ВНИИстандарт, 2003. – 22 с.

10. ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії. – Київ, 2006. – 112 с.

11. Плугин А. А. Методика контроля качества антикоррозионных покрытий при их изготовлении по величине краевого угла смачивания / А.А. Плугин, И.В. Подтележникова, О.С. Герасименко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, – 2011. – Вип. 127. – С. 159-164.

12. ДСТУ 3291-95. Єдина система захисту від корозії та старіння. Методи оцінки біокорозійної активності грунтів i виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд. – Київ, 1995. – 68 с.

13. Андреюк К. І., Мікробна корозія підземних споруд. Монографія / К. І. Андреюк, І. П. Козлова, Ж. П. Коптєва А. І. Піляшенко, та ін. – К.: Наукова думка, 2005. – 73 с.

14. ДСТУ Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами. – Чинний з 01.01.2009 р.

15. Джала Р. Cистемa збалансованих показників для дослідження корозійних дефектів / Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, О. Семенюк // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – № 72. – P. 130–134.