Дослідження акустичних методів вимірювання температури в рідинах

2015;
: pp. 53-58
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

Досліджено можливість вимірювань температури у воді із застосуванням двох акустичних методів: ехо-пульс і часоімпульсного. Для проведення вимірювань використано потоковий канал, через який пропускали воду, температура якої змінювалась і вимірювалась з використанням ультразвукових сенсорів. Встановлено залежність температури води від параметрів ультразвукового сигналу. Проведені дослідження показали, як саме змінюється швидкість звуку у воді зі зміною температури у ній. Наведено графік отриманого сигналу зі зміною температури від 10 °С до 60 °С.  

1. Луцик Я. Т., Гук О. П., Лах О. І., Стадник Б. І. Вимірювання температури: теорія та практика. – Львів: Бескид Біт, 2006. – 560 с.

2. Луцик Я. Т., Стаднык Б.И. Ультразвуковая термометрия. – М.: Энергоатомиздат, 1992.

3.http://www.ptb.de/emrp/fileadmin/documents/ppe/ENG06-D3-5_Multi-sensor.pdf.

4. Луцик Я. Т. Ультразвук в контрольно-измерительной технике и приборах // В кн.: Датчики и методы повышения их точности. – Вып. 4. – К.: Выща школа, 1989. – С. 165–215.

5. Геращенко О. А., Гордов А. Н., Ярышев Н. А., Лах В. И., Луцик Я. Т., Стаднык Б. И., Пуцыло В. И., Ерёмина А. К. Температурные измерения: справочник. – К.: Наукова думка; 1989. – 704 с.

6. Луцик Я. Т., Буняк Л. К., Стадник Б. І. Застосування ультразвукових сенсорів. – Львів.: С П “БаК”, 1998. – 232 с.

7. Луцик Я. Т., Буняк Л. К., Рудавський Ю. К., Стадник Б. І. Енциклопедія термометрії. Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003 – 428 с.

8. Taschenbuch der technischen Akustik/ hrsg. Von M. Heckl ; H.A. Muller – 2. Aufl. – Berlin ; Heidelberg ; New York ; London ; Paris ; Tokyo ; Hong Kong ; Barcelona ; Budapest ; Springer, 1994, S. 670.

9. Technische Akustik/ Michael Moser – 8., aktualisierte Aufl. – Technische Universitat Berlin ; Springer, 2009 ; S.560.

10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвуковая_дефектоскопия.