Нові методи теплової томографії, а також фільтрації тепловізійних зображень

2016;
: pp. 48-57
1
ІРЕ ім. А. Я. Усікова НАН України
2
ТОВ НВФ «Харків-Прилад»
3
Харківський регіональний центр інвестицій

Запропоновано два нові методи теплової томографії, основані на оригінальних методиках нагрівання та алгоритмах розв’язання оберненої задачі теплопровідності в об’єкті контроля. Додатково запропоновано три методи оброблення тепловізійних зображень, що ґрунтуються на урахуванні динаміки термографічного зображення та дають змогу відфільтрувати артефакти, пов’язані із неоднорідністю коефіцієнта випромінювання поверхні, значно збільшують кількість віртуальних пікселів та якість зображення, дають змогу максимально повно використати апріорну інформацію для розв’язання некоректних обернених задач реконструкції. Наведено приклади застосування цих методів до задачі контролю каналів охолодження у лопатках турбін.

1. Vavilov V., Nesteruk D., Shirayev V., Ivanov A. Some novel approaches to thermal tomography of CFRP composites, 10th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography, July 27–30, 2010, Québec (Canada).

2. Melnyk S. I., Melnyk S. S. and Tuluzov I. G. Method of projection dynamic thermal tomography (PDTT) // QIRT-2012-308.

3. Wong B. S., Tui C. G., Bai W., Tan P. H., Low B. S. and Tan K. S. Thermographic evaluation of defects in composite materials, Insight. – Aug. 1999. – Vol. 41. – No. 8.

4. Мельник С. І. Теоре- тичні та прикладні питання створення теплової дефек- тометрії та томографії на основі методу теплових передаточних функцій: дис... канд. техн. наук: 05.11.13 / Харківський гос. технічний ун-т радіоелектроніки. – Х., 1996. – 176 с.

5. Епифанов С. В., Олейник А. В., Перетертов В. Г., Чумаков А. Г. Исследование ре- гулярного режима в охлаждаемой лопатке турбины // Авиационно-космическая техника и технология: науч.- техн. журн. – 2008. – № 8(55). – С. 121–124.

6. Vavilov V., Grinzato E., Bizon P., etc. Some New Ideas in Dinamic Thermal Tomography // QIRT-96^ Book of abstracts of Eurotherm Seminar, Stutgart, Germany. – 1996. – P. D11p–D12p.

7. Меlnyk S. I. and Melnyk S. S. Reconstruction of images with large nonuniform increments // Telecommunications and Radio Engineering. – 2016. – Vol. 75, Issue 8. – P. 719–732.

8. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 1979. – 283 с.

9. Мельник С. И. Теоретико-информационный подход к анализу измерительных данных и оценке их неопре- деленности / С. И. Мельник // Системи обробки інфор- мації: зб. наук. пр. – Х.: ХУ ПС, 2009. – Вип. 5 (79). – С. 89–92.

10. Melnyk S. Thermal tomography on the basis of an information method // QIRT 2004-028, C.6.1.–C.6.6.

11. Мельник С. И., Чумаков А. Г., Баженов Б. Н. Тепловой контроль локальных дефектов охлаждающих каналов лопаток турбин // Авиационно-космическая техника и технология. – 2007. – № 4 (40). – С. 55–57.

12. Melnyk S. I., Tuluzov I. G. and Melnyk A. S. Method of remote dynamic thermographic testing of wind turbine blades // QIRT-2014-037.