ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ АТОМНО- ЕМІСІЙНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКТИВНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ

2019;
: pp. 21-23
1
Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Україна;
2
Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Україна;

Актуальність  теми  дослідження  якості  та  безпечності  дитячих  іграшок  зумовлена  ймовірністю використання  у  виробництві  дитячих  іграшок  небезпечних  матеріалів,  що  може  призвести  до  завдання  шкоди  як навколишньому середовищу, так і безпосередньо здоров’ю дитини. Хімічний композитний склад іграшки або її окремих складових не повинен негативно  впливати на організм дитини під час  її використання,  особливо  у  випадках ковтання, вдихання або торкання до шкіри, слизової оболонки, очей. Також необхідно врахувати новітні технологічні досягнення на ринку  іграшок, що  порушили  нові  питання  сучасності щодо  безпеки  іграшок  і  призвели  до  збільшення  занепокоєння серед  споживачів.  Законодавчі  вимоги  щодо  безпечності  дитячих  іграшок  сьогодні  постійно  переглядають,  деякі  їх аспекти  стали  жорсткішими.  У  зв’язку  з  введенням  в  дію  нових  вимог  нормативної  документації  щодо  якості  та безпечності дитячих іграшок істотну увагу звернено  власне на вміст токсичних елементів в іграшках, яких класифіковано на  три категорії матеріалів для  іграшок. Важливим  є  вибір  сучасного методу дослідження  вмісту хімічних  елементів  в аналізованих  зразках  дитячих  іграшок,  який  дасть  можливість  гарантувати  якість  та  достовірність  результатів. Застосування  атомно-емісійного  спектрометра  з  індуктивно  зв’язаною  плазмою  розширює  можливості  дослідження вмісту  більшості  відомих  хімічних  елементів  та  встановлення  вмісту  хімічних  елементів  у  іграшках  зокрема. У  статті наведено результати визначення фактичного вмісту хімічних елементів у дитячих іграшках третьої категорії вітчизняного та  зарубіжного  виробництва методом  атомно-емісійної  спектрометрії  з  індуктивно  зв’язаною плазмою. Проаналізовано отримані результати  визначення  вмісту хімічних  елементів досліджуваних  зразків  іграшок дитячих щодо  відповідності вимогам чинного законодавства в сфері безпечності іграшок.

[1]  Ю.  Бёккер,  Спектроскопия.  Москва,  РФ: Техносфера,  2009. [Електронний  ресурс].  Доступно: https://www.twirpx.com/file/911047/

[2]  J. R. Dean, Practical  Inductively Coupled Plasma Spectroscopy. UK:  John Wiley &  Sons  Ltd,  2005.  [On-line]. Available: https://www.twirpx.com/file/734378/ 

[3]  В.  И.  Мосичев,  Г.  И.  Николаев,  Б.  Д.  Калинин, Металлы и сплавы. Анализ и исследование. Методы атомной спектроскопии.  Атомно-эмиссионный,  атомно-абсорбционный и рентгенофлуоресцентный анализ: справочник. РФ: СПб.б,  НПО “Профессионал”,  2006 [Електронний  ресурс]. Доступно: https://www.libex.ru/detail/ book691908.html

[4]  ДСТУ  EN  71-3:2016  (EN  71-3:2013+A1:2014, IDT).  Безпечність  іграшок.  Частина  3.  Міграція  певних елементів [Електронний  ресурс].  Доступно: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=73962