ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І НАНОТЕХНОЛОГІЇ. ПРАКТИКА ТА ТЕОРІЯ

2019;
: pp. 30-40
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Інститут процесів вимірювання та сенсорних технологій, Технічний університет, м.Ільменау, Німеччина

Прогрес  у  галузі  термоелектрики  вимагає  подальшого  розвитку  матеріалознавства  углиб  речовини завдяки  використанню  прикладних  і  теоретичних  здобутків  нанотехнологій,  зокрема  нанотермодинаміки. Це  дає  змогу розширити  спектр  чинних  термодинамічних  сил  з  урахуванням  сил,  притаманних  наноструктурованим  речовинам,  та підвищити  ефективність  залучення  концепції  вихрових  термоелектричних  струмів  для  точнішого  вимірювання температури термоелектричними сенсорами. Проведені дослідження матеріалів термоелектричних сенсорів охоплюють не лише  вивчення  стабільності  термо-ЕРС,  але й вивчення  їх методами неруйнівного  акустичного контролю. Це дає  змогу оцінити й розвинути роль специфічних механізмів формування вихрових термоелектричних струмів у дрейфі термо-ЕРС.

[1]  Ju Li, Z.  Shan, E. Ma,  “Elastic  strain  engineering for  unprecendented materials  properties”, MRS Bull.,  vol.  39, pp. 108–114, Feb.2014, www.mrs.org/bulletin

[2]  M. Hÿtch,  A.  Minor,  “Observing  and  measuring strain in nanostructures and devices with transmission electron microscopy”,  MRS  Bull.,  vol.  39,  pp.  138–146,  Feb.  2014, www.mrs.org/bulletin

[3]  D.  Yu,  Ji  Feng,  J.  Hone,  “Elastically  strained nanowires  and  atomic  sheets”, MRS  Bull.,  vol.  39,  pp.  157–166, Feb. 2014, www.mrs.org/bulletin

[4]  В.  Курилюк,  О.  Коротченков,  З.  Цибрій,  А. Ніколенко, В. Стрельчук, “Особливості напруженого стану германієвих нанокристалів в матриці SiOx”, Journ. of Nano- and Electronic Physics, vol. 7, no. 1, 01029(5pp), 2015.

[5]  О.  Лусте,  Фізика  вихрових  термоелементів  і вимірювальних  приладів  на  їх  основі,  автореф.  дис.,  Ін-т термоелектрики, Чернівці, Україна, 2003.

[6] O. Huk, B. Stadnyk, S. Yatsyshyn, “Long life cable thermoelectric  temperature  converters.  Reliability  problems”, Journ. of Thermoelectricity, no. 2, pp. 70–75, 2004.

[7]   L. Anatychuk,  O.  Luste,  R.  Kuz, M.  Strutinsky, “Inverse problems of  thermoelectricity”, Journal of Electronic Mat., vol. 80, is. 5, pp. 856–861, May 2011.

[8] И. Рогельберг, В. Бейлин, Сплавы для термопар, справочник, Москва, СССР: Металлургия, 1983.

[9]  С.  Де  Гроот,  Термодинамика  необратимых процессов, Москва, СССР: ИЛ, 1962, c.146–177.

[10]  Н.  Булатов,  А.  Лундин,  Термодинамика необратимых  физико-химических  процессов,  Москва, СССР: Химия, 1984.

[11] R. Hanneman, H. Strong, “Pressure dependence of EMF  of  the  thermocouples  to  1300 oC  and  50  kBar”,  Journ. Appl. Phys., vol. 6, pp. 1052–1056, 1973.

[12]  S.  Hunt,  “AD8495  Interface  to  type  T thermocouples”,  Analog  Device. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/tech-articles/AD...

[13]  H.  Hofmann,  Advanced  nanomaterials,  Course support, Powder Technology Laboratory,  IMX, EPFL, Version 1, Sept. 2009.

[14]  Z.  Chen,  G.  Han,  L.  Yang,  L.  Cheng,  J.  Zou, “Nanostructured thermoelectric materials: Current research and future challenge”, Progress in Natural Science: Mat. Internat., vol. 22, iss. 6, pp. 535–549,  Dec. 2012.

[15] J. Paulini, G. Simon,  I. Decker, “Beam deflection in  electron  beam  welding  by  thermoelectric  eddy  currents”, Journ. of Phys. D: Appl. Phys., vol. 23, no. 5, pp. 486, 1990.

[16]  Pr.  Jood  et  al.  “Al-Doped  Zinc  oxide nanocomposites  with  enhanced  thermoelectric  properties”, Nano Lett., vol. 11 (10), pp. 4337–4342, 2011.

[17] H. Carreon, B. Lakshminarayan, W. I. Faidi, A. H. Nayfeh, P. B. Nagy, On the role of material property gradients in noncontacting thermoelectric NDE, NDT & E International, vol. 36, pp. 339–348, 2003. 

[18]  Л.  Анатичук, “Про  фізичні  моделі термоелементів”, Термоелектрика, no. 1, c. 5–17, 2003.

[19]  E.  Savary,   F.  Gascoin,   S.  Marinela,  “Fast synthesis  of  nanocrystalline Mg2Si  by  microwave  heating:  a new route to nano-structured thermoelectric materials”, Dalton Transactions, iss. 45, 2010. 

[20] H. Carreon, P. Nagy, M. Blodgett, “Thermoelectric nondestructive  evaluation  of  residual  stress  in  shot-peened metals”, Journ. Res. in Nondestructive Evaluation, vol. 14, iss. 2, pp. 59–80, 2002, orig.article 2009.