ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СКРАПЛЕНОГО ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

2019;
: pp. 21-27
1
ТОВ “АМІКО Комплект”, Україна

Щоб запобігти ухилянню від сплати акцизного податку під час зберігання та транспортування скраплених вуглеводневих газів (СВГ), для суб’єктів господарювання передбачено обов’язкове щоденне звітування про наявні об’єми продукту в резервуарах зберігання та об’єми перевантаження. Уваги потребує саме контроль об’єму СВГ як складної двофазної суміші, що суттєво змінює параметри фаз процесі під час зберігання та транспортування. Важливим вважають питання контролю складу рідкої суміші, оскільки для приведення об’єму до стандартної температури повинні використовуватися дані про склад рідини. Наведено оцінки похибок, що можуть впливати на визначення об’єму СВГ у резервуарі,  а  саме:  похибки  градуювання  резервуара,  похибки  визначення  рівня  рідкої фази  в резервуарі,  похибки, що виникають під час приведення об’єму до стандартних умов внаслідок розрахунку складу рідкої та парової фаз, похибки визначення температури СВГ.

[1]  K.  Rozhnov,  M.  Strzelecki,  Fuel  Fraud  Costing Europe  More  Than  $4  Billion  in  Lost  Taxes.  Bloomberg,  Aug. 27, 2013.

[2] M.  Kojima,  R.  Bacon,  Abuses  in  Fuel Markets  – Public Policy  for  the Private  Sector: The World Bank,  Sept. 2001.

[3] Постанова КМУ № 891.  (22 листопада 2017 р.). Про  затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру  витратомірів-лічильників  і  рівнемірів  –  лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з  них  електронними  засобами  зв’язку. [Електронний ресурс].  Режим  доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891-2017.

[4]  Наказ  Міністерства  палива  та  енергетики України (03.06.2002, № 332).  Інструкція про порядок приймання,  зберігання,  відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених  для  комунально-побутового  споживання  та автомобільного транспорту.  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0331-03

[5] O. Zivenko, I. Gudyma, “Accuracy Improvement of an  LPG  Inventory  System”,  in  Proc.  XXIII  Научно-техническая  конференция  EKO  Varna  Сборник  доклади “Транспорт,  екология  –  устойчиво  развитие”,  15–17 июня, Варна, 2017, с. 52–56.

[6]  ГОСТ  28656-90.  Гази  вуглеводневі  зріджені.  Розрахунковий  метод  визначення  щільності  і  тиску  насичених парів.  Зі  зміною  №  1,  1990. [Електронний  ресурс].  Режим  доступу:  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=60688

[7]  В.  В.  Артихович, М.  Г.  Пшоник,  Сжиженные углеводородные газы. Минск, Беларусь: БНТУ, 2010.