ДИНАМІКА РУХУ ЕЛЕКТРОНА В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ

2020;
: pp.39-42
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У наш час функції закону взаємодії рухомих наладованих тіл пере­брала на себе ціл­ковито теорія відносности, при­криваючись псевдо­гаслом про не­спро­мож­ність пе­ре­­­творень Галілея. Усупереч цьому в статті адап­­то­ва­но закон Кулона на випадок рухомих мас у все­мож­ливому діапазоні швидкостей у звиклих триви­мірному Евклідо­во­му просторі і фізичному часі. При цьо­му враховано скінченну швидкість поши­рення електричного поля і закон збереження ладунку. На цій підставі просимульовано динаміку вільного руху електрона в нерівномірному електричному полі. Задля якісної і кількісної оцінки прояву релятивістського ефекту на динаміку руху приводяться дуб­люючі часові функції швидкостей і координат, одержані за класичним законом Кулона. Зроблено електромеханічні аналогіїї електричного і ґравітаційного полів.

[1]. H. Poincare. About science. Moscow, Russia: Science, 1983 (In Russian).

[2]. S. Karavashkin, “On the curvature of space-time”. Proceedings of the Selfie, pp. 1-8, 2017. [Online] Available: http://www.decoder.ru/list/all/topic_312/.

[3]. K. S. Demirchyan. A moving charge in four-dimensional space by Maxwell and Einstein. Moscow, Russia: Comtech-Print, 2008.

[4]. G. Ivchenkov. “Force interaction of moving charges between themselves and with the fields. "Relativistic" law of Coulomb”. http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/151026192403.pdf

[5]. V. Tchaban. Non-standard problems of electricity, mechanics, philosophy. Lviv, Ukraine: Space M, 2019.

[6]. A. A. Logunov, M. A. Mestriashvili, and VA Petrov. How were the Hilbert-Einstein equations discovered ?: IFVE Preprint 2004-7. Protvino, Russia: 2004.

[7]. R. F. Feynman., R. B. Leighton, M. Sands. The Feinman lectures on Physics. Massachusetts, Palo Alto, London, USA: Addison-Wesley publ. comp., inc. reading, 1964.