КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНІТОРИНГ ВІТРОПОТЕНЦІАЛУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД, СИСТЕМА ВІДБОРУ ПАРАМЕТРІВ ВІТРОВОГО ПОТОКУ

2018;
: pp. 17-24
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Медцентр Святої Параскеви, Україна

Висвітлено  системне бачення контролю параметрів  вітрового потоку,  яке на  основі концептуального підходу до  створення комп’ютерного моніторингу параметрів  вітру  та  системи реєстрації даних дає  змогу  відображати отримані результати в режимі реального часу, що забезпечує достовірність інформації та прискорює прийняття  рішень щодо  розгортання  вітроенергетичних  станцій (ВЕС)  та  вибору  типу  вітротурбінних  генераторів (ВТГ).  Створено концептуальний підхід до  створення комп’ютерного моніторингу параметрів  вітрового потоку на основі  інформаційної програми моніторингу сили вітру та методології оцінювання зареєстрованого вітропотенціалу. 

Розроблено  комп’ютерну  систему  реєстрації  вітрового  потоку,  що  забезпечує  можливість  здійснювати  відбір, обробку та передавання даних про параметри вітру та оцінювати вітропотенціал  і приймати управлінські рішення щодо встановлення ВЕС та вибору типу ВТГ.

[1] Energy Strategy of Ukraine  for the period up  to 2035. “Safety, Energy Efficiency, Competitiveness”. [Online]. Available: http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=245234103.

[2] National  Information Center  for Cooperation with  the EU  in  the  field  of  science  and  technology.  EU  Framework  for Research  and  Innovation Horizon  2020. [Електронний  ресурс]. [Online]. Available:   http://www.fp7ncp.kiev.ua/  assets/Horizont_2020/HORIZON-20201.pdf.

[3]  О.  Волковая,  О.  Третьяков,  І.  Черваньов,   Моделювання вітрового потенціалу локальної ділянки лісостепу для потреб  вітроенергетики  з  використанням  ГІС-технологій, Укр. географічний журнал, ном. 4, c. 10–16, 2015.

[4]  М.  Кузнєцов,  Особливості  моделювання  потужності вітрових електростанцій, розташованих на обмеженій території,  Відновлювана енергетика, ном. 4, c. 57–61, 2014.

[5] Держспоживстандарт України, ДСТУ  8307:2015. Вітроенергетика. Метеопости  для  вимірювання  параметрів вітрового потоку. Київ, Україна, 2015. 

[6] Д. Прокопчук, Є. Цинка, Г. Хмиз, Патент України UA  69239  U.  Система  відбору  електричної  енергії  з  відновлювальних джерел, 2012, бюл. № 8.

[6] Я. Молодан, Сучасні  підходи до  оцінки та  аналізу основних вітрових характеристик для цілей вітроенергетики, Проблеми  безперервної  географічної  освіти  і  картографії. Збірник наук. праць, Харків, Україна, ном. 18, с. 115–120, 2013.

[7] Y. Pichugina, A. Brewer, R. Banta  et al, “Monitoring Wind Flow in Complex Terrain for Improvement of Turbine Rotor-Layer Wind Forecasts”, Light, Energy and the Environment, paper EW2B.2.OSA, Technical Digest, Optical Society of America, 2017. 

[8]  M.  Sagrillo,  “How  to  Estimate  Your  Average  Wind Speed”, WindLetter, vol. 23, iss. 1, p. 4, 1996.

[9]  EMD  International  A/S,  Homepage.  [Online]. Available: https://www.emd.dk/windpro/