ПРО ДЕЯКІ СПІЛЬНІ ЗАКОНИ ПОЛЯ ҐРАВО- І ЕЛЕКТРОМЕТРІЇ

2020;
: pp. 37-40
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Використані адаптовані закони статики електричного і ґравітаційного полів на випадок динамічних процесів заради одержання спільних законів електрики і ґравітації. Математичний опис зроблено у всеможливому діапазоні швидкостей у звиклих тривимірному Евклідовому просторі і фізичному часі, але в обхід теорії відносности. При цьому враховано скінченну світлову швидкість поширення електричного і ґравітаційного полів. Задля певности, вивід одержаних резуьтатів ґравітації продубльовано методами класичної механіки. Одержано хвильові рівняння. Приділено потрібну увагу співвідношенню розмірностей рівнобіжних елект­ричних і механічних величин.

[1] H. Poincare, On science. Moscow, Russia: Science, 1983.

[2] V. Tchaban. V. Tchaban. “Dynamics of Motion of Electron in Electrical Field”. Meassuring, Equipment and Metrology, vol 81, no 2, p. 39-42, 2020. https://doi.org/10.23939/istcmtm2020.02.pp.39-42.

[3] S. Karavashkin, “On the curvature of space-time”, in Proc. of the Selfie, 2017, pp. 1-8.

http://www.decoder.ru/list/all/topic_312/