Вимоги до оформлення

Вимоги до статей, що подаються у Вісник XI міжнародної наукової конференції

"ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ФОРТИФІКАЦІЙ"

 

До опублікування у фаховому науковому виданні приймаються наукові статті, що раніше не публікувалися і присвячені таким тематикам:

 1. «Археологічні дослідження давніх, середньовічних та ранньомодерних укріплень»;
 2. «Архітектура оборонних будівель та споруд»;
 3. «Урбаністичний розвиток та проблеми регенерації укріплених міст»;
 4. «Проблеми консервації, реставрації, музеїфікації та відтворення оборонних споруд та творів мистецтв;
 5. «Відзнакування місць історичних битв»;
 6. «Військова історія»

Обсяг рукопису статті: 6-10 сторінок А-4 (кількість символів у всій статті, разом з пробілами 15-25 тисяч).

Мови статті: українська, польська, англійська

Загальні вимоги до оформлення рукопису статті:

 • Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва – 1,8 см, справа - 2,5 см, зверху - 2 см, знизу – 2,7 см . Поля дзеркальні.
 • Колонтитули: зверху 1,25 см, знизу – 1,6 см .
 • Абзацний відступ − 1,0 см .
 • Шрифт - Times New Roman Cyr, кегль – 11 пт ,  інтервал 1,15.
 • Текст вирівнюється по ширині сторінки
 • Номери сторінок не проставляються
 • Внутрішньо-текстові посилання та бібліографія оформлюються відповідно до гарвардської системи, подаються мовою оригіналу та дублюються окремим блоком латинкою
 • Статті подаються в форматі *.doc.
 • Назва файлу повинна містити номер тематики публікації та прізвище першого автора латинкою (наприклад, 6_Avramenko.doc – тобто подається за темою «дизайн»).

 

Структура статті :

 • Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю без відступу, жирний)
 • Відомості про авторів
  • ініціали і прізвище автора та співавторів (вирівнювання по правому краю, жирний) o Посада та місце роботи, місто (вирівнювання по правому краю, курсив)
  • e-mail: (вирівнювання по правому краю)
  • orcid (вирівнювання по правому краю)
 • Назва статті (вирівнювання по центру без відступів, кегль – 14 пт, жирний , всі літери назви - великі)
 • Копірайт (вирівнювання по лівому краю без відступу, курсив)
 • Анотація (обсягом 50-100 слів, українською мовою, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац – 1 см)
 • Ключові слова (в кількості до 6-ти слів чи словосполучень, українською мовою, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац – 1 см )
 • Постановка проблеми (вступ)
 • Аналіз останніх досліджень та публікацій
 • Мета статті
 • Виклад основного матеріалу
  • Рисунки приймаються у форматі *.jpg або *.png. з розширенням 300dpi на розмір зображення при друці. Зображення подаються у вмісті таблиці, підпис ілюстрації дається під зображенням в окремій клітинці, також в дужках слід дати посилання на джерело або (фото автора). Вирівнювання по центру без відступів, кегль 10 пт, курсив. Рисунки нумерується, а в тексті подаються посилання на рисунки (Рис. 1).
  • Таблиці подаються без заливання та без вертикальних ліній. Шрифт в таблиці повинен відповідати шрифту статті. Заголовок таблиці та її номер вирівнювання з правого краю сторінки над таблицею.
  • Формули подаються у редакторі формул MS Equation, вирівнювання - по центру сторінки, нумерація формул ставиться в кінці рядка.
 • Висновки
 • Бібліографія (мовою оригіналу)
 • Reference (латинкою, з перекладом назви та транслітерацією інших частин посилання)
  • Посилатися слід на статті опубліковані в науково-метричних виданнях або монографіях;
  • При посиланні на публікації з науково-метричних видань слід вказувати DOI статті.
  • Допускається лише аргументоване посилання на попередні публікації автора;
  • Не рекомендується посилатися на тези чи інтернет-матеріали із назвою з екрану, тощо;
 • Відомості про авторів (англійською мовою, оформлення таке саме як з початку статті)
 • Назва статті (ангілйською мовою, так само як з початку статті)
 • Копірайт (ангілйською мовою, так само як з початку статті)
 • Анотація (обсягом 1800-2000 символів, ангілйською мовою, так само як з початку статті)
 • Ключові слова (ангілйською мовою, так само як з початку статті)

Перед подачею рукопису статті до редколегії видання автору необхідно здійснити остаточну перевірку статті на відповідність вимогам публікації згідно з листком звірки.

 

Автори подають у редколегію:

 1. Електронний варіант статті (разом із від сканованим листком звірки, заповненим та підписаним автором), можна надати диск зі статтею або переслати її на електронну адресу видання (ar.dept@lpnu.ua).
 2. Один примірник статті в контрастному роздруці, з підписами автора (авторів) на першій сторінці та наукового керівника чи керівника структурного підрозділу, де працює автор.
 3. Листок звірки заповнений та підписаний автором (авторами)
 4. Зовнішню рецензію із завіреним підписом, виконану фахівцем з науковим ступенем кандидата (PhD) або доктора наук. Рецензія повинна висвітлювати: опис об’єкту дослідження, актуальність роботи, наукову новизну, значення одержаних результатів дослідження, недоліки в роботі, рекомендації та пропозицію до друку у Віснику. Обсяг рецензії – не менше одної повної сторінки.

 

Для зовнішніх авторів додатково:

 1. Лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор на ім’ я проректора з наукової роботи НУ «Львівська політехніка» проф. Чухрай Н.І. з проханням про публікацію статті у віснику серія «Архітектура» або екпертне заключення установи, в якій працює автор з висновком про можливість публікувати матеріали статті відкритим друком.
 2. Довідку про автора.

Детальні вимоги щодо вартості публікації статті, оформлення внутрішньо-текстових посилань та бібліографії, шаблон для оформлення рукопису статті, а також лист звірки та супровідні документи можна завантажити на інтернет сторінці видання - http://science.lpnu.ua/uk/sa/instrukciya-dlya-avtoriv