Приготування хітозанових гранул з використанням триполіфосфату і дігліциділового етеру етиленгліколю як зшиваючого агента для адсорбції Cr(Vi)

Автори: 
Merpiseldin Nitsae, Armeida Madjid, Lukman Hakim and Akhmad Sabarudin

Department of Chemistry, Faculty of Science, Brawijaya University, Jl. Veteran 65145, Malang, East Java, Indonesia; sabarjpn@ub.ac.id

З використанням триполіфосфату (TПФ) та дігліциділового етеру етиленгліколю (ДГЕЕ) як зшиваючого агента приготовлено твердофазний матеріал на основі модифікованого хітозану. Досліджено його адсорбуючу здатність відносно хрому(VI). Показано, що за допомогою ТПФ пластівець хітозану може бути сформований в гранулу, а його хімічна стабільність покращується при використанні ДГЕЕ як зшиваючого агента. Для визначення оптимальних умов вивчено вплив таких чинників як склад і час занурення. Характеристику отриманого продукту визначено за допомогою скануючого електронної мікроскопії та Фур‘є-спектроскопії. Здатність модифікованого хітозану адсорбувати Cr(VI) підтверджено результатами досліджень адсорбційної здатності і кінетичними дослідженнями. Визначено, що адсорбційна здатність модифікованого хітозану становить 104.283 мг/г при рН = 3, а адсорбція є реакцією першого порядку, яка припускає йонообмінний механізм.

[1] Jialong Wang C.: Bioresource Technol., 2014, 160, 129.
[2] Ghaee A., Shariaty-Niassar M., Barzin J and Zarghan A.: Appl. Surf. Sci., 2012, 258, 7732.
[3] Muradiye U. and Irfan Ar.: J. Hazard. Mater., 2007, 149, 482.
[4] Malcok E. and Nuhoglu Y.: Chem. Eng. Process., 2007, 46, 1020.
[5] Fu F. and Wang Q.: Environ. Manage., 2011, 92, 407.
[6] Selvi K., Pattabhi S. and Kadirvelu K.: Bioresource Technol., 2001, 80, 87.
[7] Arenas L. et.al.: Colloid surface A., 2007, 297, 240.
[8] Hu X.-J. et.al.: J. Hazard. Mater., 2011, 158, 306.
[9] Mi F.-L., Shyu S.-S., Chen C.-T. and Lai J.-Y., Polymer, 2002, 43, 757.
[10] Lee S.-T., Mi F.-L., Shen Y.-J. and Shyu S.-S.: Polymer, 2001, 42, 1879.
[11] Kamari A., Wan Saime W., Lai Ken L.: Environ. Sci., 2009, 21, 296.
[12] Guibal E.: Pro. Polym. Sci., 2005, 30, 71.
[13] Gotoh T., Matsushima K. and Kikuchi K.: Chemosphere, 2004, 55, 135.
[14] Wan Ngah. W. and Fatinathan S.: J. Environ. Manage., 2010, 91, 958.