Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»

20 серпня 2023 року після тривалої хвороби пішов із життя професор Михайло Братичак. Він був головним редактором журналу «Chemistry & Chemical Technology», доктором хімічних наук, професором Національного університету «Львівська політехніка».

Професор Михайло Братичак всесвітньо відомий своїми дослідженнями в галузі синтезу моно- й олігоініціаторів і полімерних матеріалів на їхній основі. Професор Братичак розробив теоретичні основи хімічного модифікування епоксидних смол гідропероксидами та функціональними пероксидами.

Будучи багаторічним головним редактором «Chemistry & Chemical Technology», професор Михайло Братичак відредагував і опублікував 17 томів журналу, які включають 66 номерів і сотні статей. Він також був співавтором численних статей, надрукованих у журналі.

Завдяки зусиллям професора Братичака «Chemistry & Chemical Technology» індексується та реферується SCOPUS, Web of Science та багатьма іншими базами даних та архівами.

З великим сумом ми сприйняли трагічну звістку про смерть цієї унікальної людини і великого вченого, який весь свій науковий і педагогічний шлях пов’язав з Національним університетом «Львівська політехніка» і був одним із найвідоміших українських учених. На жаль, професора Михайла Братичака зараз немає з нами. Його відсутність є великою втратою для його родини, колег і всієї хімічної спільноти.

 

ISSN 1996-4196
Засновник і видавець Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна

У журналі публікуються результати дослідження в галузях аналітичної, загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії, хімічної кінетики та каталізу, біотехнології, хімії високомолекулярних сполук і матеріалознавства, технологій неорганічних речовин, продуктів органічного синтезу, хімічної технології перероблення горючих копалин, екології хімічних виробництв. Роботи виконані на кафедрах і у науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка», вищих навчальних закладів та академічних інститутів України, провідних університетів Європи, Америки і Азії.

Журнал є включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "А") відповідно до наказу МОН України № 975 від 11.07.2019 зі спеціальностей: 102 - Хімія 161 - Хімічні технології та інженерія.

МЕТРИЧНІ ДАНІ

2012 році журнал Chemistry & Chemical Technology увійшов до міжнародної науково-метричної бази даних SCOPUS, реферується у Сhemical Abstracts Service (CAS databases) та індексований в таких базах як IC Journal Master List ; EuroPub, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського; Electronic Journals Library GIGA German Institute of Global and Area Studies - Information Centre, Hamburg; Social Science Research Center Berlin; Vse nauki; PUBDB DESY Publication Database; Каталог книг и периодики ГНТБ Украины; ZHdK Medien- und Informationszentrum; Elektronische Zeitschriftenbibliothek; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); World Cat; ResearchBib; InfoBase Index .

Періодичність видання 4 номери на рік

Вільний доступ до тексту статей


The journal is accepted into Emerging Sources Citation Index (ESCI) - new index in the Web of Science™ Core Collection

The journal is indexed in the international scientometric databases