Дослідження взаємодії ефективних параметрів вилучення цезію з сульфурного середовища з використанням ди-(2-етилгексил) фосфатної кислоти

Автори: 
Eslam Kashi, Razieh Habibpour, Armin Maleki, Hesamoddin Gorzin

Eslam Kashi-1, Razieh Habibpour-1, Armin Maleki-1, Hesamoddin Gorzin-2

  1. Department of Chemical Technologies, Iranian Research Organization for Science and Technology P.O. Box 33535111, Tehran, Iran
  2. Chemical Engineering Department, School of Engineering, Islamic Azad University - Tehran North Branch, Tehran, Iran. Kashi@irost.ir
     

Досліджена екстракція церію(III) з його сульфурного розчину з використанням ди-(2-етилгексил) фосфатної кислоти, розчиненої в гасі. Визначено чинники, які впливають на процес екстракції розчинником: концентрація екстрагенту в органічній фазі, співвідношення органічної та водної фаз, температура, рН і тривалість процесу. Встановлено, що температура і тривалість процесу мають менший вплив у порівнянні з іншими чинниками. Для всіх експериментів вибрано тривалість десять хвилин для двох фаз за кімнатної температури 298 K. Для планування експериментів, вивчення впливу чинників на екстракцію розчинником, статистичного аналізу та отримання оптимальних значень чинників застосовувалось програмне забезпечення “Design Expert”. Встановлено, що чинники, які впливають на екстракцію розчинником, за винятком концентрації екстрагента і співвідношення органічна фаза/водна фаза, є незалежними і не мають ніякого взаємовпливу.

[1] Xie F., Zhang T., Dreisinger D., Doyle F.: Miner. Eng., 2014, 56, 10. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2013.10.021
[2] Gupta C. and Krishnamurthy N.: Extractive Metallurgy of Rare Earths, CRC Press, Boca Raton 2005.
[3] Yin S., Wu W., Bian X. et al.: Int. J. Nonfer. Metallurgy, 2013, 2, 75. https://doi.org/10.4236/ijnm.2013.22010
[4] Desouky O.: Ph.D thesis, University of Leeds, Leeds, England 2006.
[5] Yin S., Wu W., Bian X. and Zhang F.: Hydrometallururgy, 2013, 131, 133. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2012.11.005
[6] Wang X., Li W., Li D.: J. Rare Earths, 2011, 29, 413. https://doi.org/10.1016/S1002-0721(10)60470-X
[7] Nishihama S., Hirai T., Komasawa I.: J. Solid State Chem., 2003, 171, 101. https://doi.org/10.1016/S0022-4596(02)00198-6
[8] Luo X., Huang X., Zhu Z. et al.: J. Rare Earths, 2009, 27, 119. https://doi.org/10.1016/S1002-0721(08)60204-5
[9] Abhilash, Sinha S., Sinha M., Pandey B.: Int. J. Miner. Process., 2014, 127, 70. https://doi.org/10.1016/j.minpro.2013.12.009
[10] Liao W., Yu G., Li D.: Solvent Extr. Ion Exch., 2001, 19, 243. https://doi.org/10.1081/SEI-100102694
[11] Zhang D., Wang W., Deng Y. et al.: Chem. Eng. J., 2012, 179, 19. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.06.021
[12] Jun L., Zhenggui W., Deqian L. et al.: Hydrometallurgy, 1998, 50, 77. https://doi.org/10.1016/S0304-386X(98)00051-6