Протон-ініційоване перетворення дитіокарбаматів 9,10-антрацендіон

2018;
: pp. 300-304
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University
7
Інститут органічної хімії НАН України

Досліджено протон-ініційоване перетворення дитіокарбаматних похідних 9,10-антрацендіону за умов кислотно-каталізованої циклодегідратації при дії суміші H2SO4-АсОН та подальшому обробленні перхлоратною кислотою. На основі даних спектральних методів (1Н, 13С ЯМР, ІЧ-, УФ-спектроскопії) встановлено, що реакція зупиняється на стадії протонування атома Сульфуру тіокарбонільної групи з утворенням перхлоратних солей. УФ спектри одержаних перхлоратів характеризуються гіпсохромним зсувом з чітко вираженим максимумом поглинання.

[1] Gorelik M.: Khimiya Antrakhinonov i ikh Proizvodnykh. Khimiya, Moskva 1983.
[2] Malik E., Müller C.: Med. Res. Rev., 2016, 36, 705. https://doi.org/10.1002/med.21391
[3] Baqi Y., Müller C.: Tetrahedron Lett., 2012, 53, 6739. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2012.09.011
[4] Aly A., Brown A., Bedai T., Ishak E.: J. Sulfur Chem., 2012, 33, 605. https://doi.org/10.1080/17415993.2012.718349
[5] Zvarych V., Stasevych M., Lunin V. et al.: Monatsh. Chem., 2016, 147, 2093. https://doi.org/10.1007/s00706-016-1839-y
[6] Zvarych V., Stasevych M., Lunin V. et al.: Rus. J. Gen. Chem., 2016, 86, 2699. https://doi.org/10.1134/S1070363216120227
[7] Halenova T., Nikolaeva I., Stasevych M. et al.: Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci., 2017, 8, 1626.
[8] Stasevych M., Zvarych V., Lunin V. et al.: SAR QSAR Environ. Res., 2017, 28, 355.
https://doi.org/10.1080/1062936X.2017.1323796
[9] Bahrin L., Jones P., Hopf H.: Beilstein J. Org. Chem., 2012, 8, 1999. https://doi.org/10.3762/bjoc.8.226
[10] Lungu N., Bahrin L., Asaftei I. et al.: Rev. Chim. (Bucharest), 2014, 65, 181.
[11] Kratochvil N., Nepras M.: Collect. Czechoslovak Chem. Comm. 1972, 37, 1533. https://doi.org/10.1135/cccc19721533
[12] Bahrin L., Luca A., Birsa L.: Rev. Chim. (Bucharest), 2014, 65, 199.
[13] Axhausen J., Ruhl G., Kornath A.: Z. Naturforsch., 2012, 67b, 1235. https://doi.org/10.5560/ZNB.2012-0232
[14] Vandebeek R., Joris S., Aspila K., Chakraba C.: J. Can. Chem., 1970, 48, 2204. https://doi.org/10.1139/v70-368
[15] Shankaranarayana M., Patel C.: Acta Chem. Scand., 1965, 19, 1113. https://doi.org/10.3891/acta.chem.scand.19-1113