Вплив поверхнево-активних речовин на фізичні властивості клінкерів

2018;
: pp. 500-504
1
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsy Kyiv Polytechnic Institute”
2
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
3
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
4
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Досліджено вплив трьох видів поверхнево-активних речовин на наступні властивості клінкерів: питому поверхню, гігроскопічність, водовідштовхувальні властивості та сипучість. Результати експериментів показують, що поверхнево-активні речовини мають різний вплив на кінетику помелу та властивості клінкерів, що, головним чином, залежить від концентрації поверхнево-активної речовини, у порівнянні з її природою або агрегатним станом. Запропоновано застосування окремих поверхнево-активних речовин. Молекули цих сполук повинні містити функціональну групу та довгий карбоновий ланцюг, який не містить додаткових функціональних груп. Такі поверхнево-активні речовини забезпечують не лише прискорення помелу, а також збільшення тривалості зберігання. Дослідженнями встановлено, що жирні кислоти та органічні сульфосполуки задовольняють приведеним умовам і можуть знайти успішне застосування як інтенсифікатори.

[1] Serafin F.: Pat. US 4,711,401, Publ. Dec. 8, 1987.
[2] Valle J.: Pat. US 4,828,624, Publ. May 9, 1989.
[3] Allahverdi A., Babasafari Z.: Ceramics – Silikaty, 2014, 58, 89.
[4] Cheung J., Cartner E.: Pat. US 5,429,675, Publ. Jul. 4, 1995.
[5] Padovani D., Magistri M.: 15th Arab. Int. Cement Conf. and Exhib. Egypt, Cairo, November 18-20, 2008. http://cadd.mapei.com/wp-content/uploads/2016/03/2008-11-Mapei_Full-text...
[6] Asseily S., Harb J., Assaad J.: Adv. Cement Res., 2010, 22, 29. https://doi.org/10.1680/adcr.2008.22.1.29
[7] Farobie O., Achmadi S., Darusman L.K.: Int. J. Chem. Biolog. Eng, 2012, 63, 202.
[8] Klimpel R., Leonard D., Fee B.: Pat. US 5,131,600, Publ. Jul. 21, 1992.
[9] Maeder U., Honert D., Marazzani B.: Pat. US 2012/0270972 A1, Publ. Oct. 25, 2012.
[10] Tao H., Huang J., Shi J.: J. Appl. Polym. Sci., 2014, 131, 41153. https://doi.org/10.1002/app.41153
[11] Lesli A., Jardine S., Porteneuve C., Blonde G.: Pat. US 7,922,811 B2, Publ. Apr. 12, 2001.
[12] Zhao J., Wang D., Wang X., Liao S.: J. Wuhan Univ. Technol.-Mat. Sci. Edit., 2015, 30, 134. https://doi.org/10.1007/s11595-015-1114-9
[13] Jolicoeur C., Morasse S., Sharman J. et al.: 12th Int. Congress on the Chemistry of Cement. Montreal, Canada, Toronto, July 8-13, 2017. https://www.researchgate.net/profile/Jeff_Sharman2/publication/256742747...