Синтез і застосування макрофотоініціаторів, отриманих прищепленням бензоїну до кополімерів малеїнового ангідриду

Автори: 
Halyna Ohar, Larysa Dolynska and Viktor Tokarev

Розроблено новий підхід до синтезу макрофотоініціаторів (МФІ) на основі бензоїну, що ґрунтується на прищепленні фрагментів бензоїну до кополімерів метилметакрилату та малеїнового ангідриду. Цей процес відбувається як полімераналогічна реакція при взаємодії ангідридних груп в полімерній структурі з гідроксильною групою бензоїну і як наслідок утворення фрагментів бензоїн мономалеїнату. Хімічна структура МФІ та вміст прищеплених фрагментів бензоїну визначався за допомогою ІЧ- та УФ-спектроскопії. Встановлено, що синтезований МФІ має високу спорідненість до мінеральних наповнювачів, а саме ТіО2 і нано Ca10(PO4)6(OH)2, що дало можливість іммобілізувати МФІ на їх поверхні. Встановлено, що фотоініціююча активність зростає в порядку: бензоїн < МФІ < МФІ іммобілізований на ТіО2 < МФІ іммобілізований на нано Ca10(PO4)6(OH)2. МФІ іммобілізовані на поверхні наповнювачів є багатообіцяючими ініціаторами для різноманітних полімерних композицій.

[1] Voronov S., Tokarev V., Oduola K. and Lastukhin Yu.: J. Appl. Polym. Sci., 2000, 76, 1217.
[2] Oduola M., Tokarev V. and Voronov S.: Polym. Adv. Mat. Res., 2007, 18-19, 219.
[3] Fouassier J.: Photoinitiation, Photopolymerisation and Photocuring: Fundamentals and Applications. Hanser, Munich 1995.
[4] Allen N. (Ed.): Photopolymerisation and Photoimaging Science and Technology. Elsevier, Oxford 1989.
[5] Randell D. (Ed.): Radiation Curing of Polymers—II. Royal Soc.of Chem., London 1991.
[6] Fouassier J. and Rabek J. (Eds.): Radiation Curing Polymer Science and Technology. Elsevier, Oxford 1993.
[7] Corrales T., Catalina F., Peinado C. and Allen N.: J. Photochem. & Photobiology A, 2003, 159, 103.
[8] Anglioni L., Caretti D., Carlini C. and Lelli N.: Polym. Adv. Technol., 1993, 4, 375.
[9] Carlini C., Anglioni L., Caretti D. and Corelli E.: J. Appl. Polym. Sci.,1997, 64, 2237.
[10] Davidson R., Hageman H. and Lewis S.: J. Photochem. Photobiol. A, 1998, 118, 183.
[11] Carlini C., Ciardelli F., Donati D. and Gurzoni F.: Polymer, 1983, 24, 599.
[12] Ohar H., Dolynska L. and Tokarev V.: Visnuk Nats. Univ. “Lvivska Polytechnika”, 2011, 700, 353.
[13] Riddick J., Bunger W., Sakano T. and Weissenerger A.: Organic Solvents: Physical Properties and Methods of Purification (V. 2, 4th edn). Wiley, New York 1986.
[14] Kong Y., Jie W., Yuan W. and Bao L.: Chinese Sci. Bull., 2007, 52, 267.
[15] Fouassier J. and Rabek J.: Radiation Curing in Polymer Science and Technology: Fundamentals and Methods, V. 1. Elsevier Sci. Publ. Ltd, Crown House 1993.
[16] ISO 1522 – Paints and varnishes – Pendulum damping test (3rd edn.). Switzerland, Geneva 2006..
[17] Settle F. (Ed.): Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry. Prentice-Hall Inc., New Jersey 1997.