Синтез і електроптичні властивості поліметакрилатів і полікомплексів, які містять азобензольні замісники з різною довжиною спейсера в бічному ланцюгу

Автори: 
Irina Savchenko

Запропоновані нові структури металовмісних азополімерів із змінними електрооптичними властивостями в залежності від різної довжини спейсера. Синтезовані нові мономери – 4-{4-[4-(метакроїлокси)бутокси)феніл)діазеніл бензойна кислота, 4-{4-[4-(метакроїлокси)октил)¬окси)феніл)діазеніл бензойна кислота, іх комплекси з кобальтом і полімери на їх основі. Досліджено вплив електричного поля на поглинання нових металовмісних азополімерів. Встановлено, що електро-оптичні властивості полімерних плівок визначаються переорієнтацією дипольних моментів азобензольних груп, які індуковані впливом поляризованого світла в електричному полі. Показано, що збільшення структурної гнучкості внаслідок фотоізомеризації азобензольних груп збільшує величину електрооптичного ефекту.

[1] Noonan K. and Gates D.: Annual Rep. Prog. Chem. A, 2007, 103, 407.
[2] Camorani P., Cristofolini L., Fontana M. et al.: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2009, 500, 1.
[3] Ishitobi H. and Tanabe M.: Optics Express, 2007, 15, 652.
[4] Li M. and Keller P.: Philos. Trans. R. Soc. London A, 2006, 364, 2763.
[5] Ikeda T., Mamiya J. and Yu Y.: Angew. Chem., Int. edn., 2007, 46, 506.
[6] Ohm C., Brehmer M. and Zentel R.: Adv. Mater., 2010, 22, 3366.
[7] Savchenko I., Davidenko N., Davidenko I. et al.: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2008, 497, 316.
[8] Davidenko N., Davidenko I., Savchenko I. et al.: J. Appl. Phys., 2008, 103, 094223.
[9] Schumers J., Fustin C. and Gohy J.: Macromol. Rapid Commun., 2010, 31, 1588.
[10] Rodrigues A.and Vitrant G.: Rev. Mex. Fis., 2006, 52, 135.
[11] Li J., Guo L., Zhang L. et al.: Dalton Trans., 2009, 823.
[12] Lin L., Feng Z., Yu Q. et al.: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2009, 508, 214.
[13] Syromyatnikov V. and Olkhovik L.: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2005, 427, 259.
[14] Yaroshchuk O., Bidna T., Nadtoka O. et al.: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2005, 437, 1377.
[15] Patel M., Desai K. and Patel H.: Int. J. Polym. Mat., 2005, 54, 775.
[16] Jauhari S. and Joshi M.: Int. J. Polym. Mat., 2010, 59, 398.
[17] Cui K., Lu X., Cui W. et al.: Chem. Commun., 2011, 47, 920.
[18] Innocenzia P. and Lebeau B.: J. Mater. Chem., 2005, 15, 3821.
[19] Kim S., Shiozawa T., Ogata T. et al.: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2009, 498, 40.
[20] Nadtoka O., Syromyatnikov V. and Tarasenko V.: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2011, 536, 354.
[21] Davidenko N., Davidenko I., Savchenko I. et al.: Optics & Spectroscopy, 2006, 101, 906.