Склад і властивості нафтових шламів, утворених на нафтопереробних заводах

Автори: 
Sergyi Vdovenko, Sergyi Boichenko and Victoria Kochubei

Sergyi Vdovenko-1, Sergyi Boichenko-1 and Victoria Kochubei-2

  1. National Aviation University, 1, Komarova Ave., off.1.402, 03058 Kyiv, Ukraine; chemmotology@ukr.net
  2. Lviv Polytechnic National University, 12, Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine

Наведено результати досліджень складу нафтошламів та фізико-хімічних характеристик їх органічної частини. Вивчено термічну стабільність органічної частини нафтошламів. Встановлено закономірності розподілу шарів нафтошламів у ставках-накопичувачах.

[1] Abrosimov A.: Ecologiya Pererabotki Uglevodorodnykh System. Khimiya, Moskwa 2002.
[2] Reshenie Problem Nefteshlamovykh Otstoinikov. Catalog Neftezavodskogo Oborudovaniya i Uslug. Toplivo i Energetika, Moskwa 2007.
[3] Krasnogorskaya N., Magid A. and Trifonova N.: Neftegazovoe Delo, 2004, 2, 217.
[4] Rasvetalov V., Magid A. and Kuptsov A.: Neftepererabotka i Neftekhimiya, 2003, 5, 18.
[5] Kelbaliev G., Guseinova L., Rasulov S et al.: Neftepererabotka i Neftekhimiya, 2013, 7, 45.
[6] Vladimirov V. et al. (Eds.): Pererabotka i Utilizatsiya Nefteshlamov Rezervuarnogo Typa. Nauka, Moskwa 2005.
[7] Shperber E., Bokovikova T. and Shperber D.: Khim. i Techn. Topliv i Masel, 2011, 6, 3.
[8] Shperber E., Bokovikova T. and Shperber D.: Khim. i Techn. Topliv i Masel, 2011, 3, 51.
[9] Ryshchenko T. and Viatkin K.: Komunalne Gosp., 2013, 109, 33.
[10] Shperber E., Bokovikova T. and Shperber D.: Khim. i Techn. Topliv i Masel, 2011, 4, 32.
[11] Tsin G., Luan M., Chen T.: Khim. i Techn. Topliv i Masel, 2011, 4, 44.
[12] Malikova Yu.: PhD thesis, Ross. Nauchn-Issled. Inst. “RosNIPItermneft”, Krasnodar 2004.
[13] Paukov A.: PhD thesis, Tyumen Neftegaz. Gos. Univ., Tyumen 2010.
[14] Isaguliants V. and Egorova G.: Khimiya Nefti. Khimiya, Moskwa 1965.