Побудова «поверхневих» функцій форми на підставі методології інваріантних наближень

1
Національний університет «Львівська політехніка»; Корпорація експорту Огайо

Перед нами було поставлено три завдання: забезпечити інваріантність алгебричних аналогів інтегро-диференційних рівнянь, що відповідає інваріантності вихідної інтегро-диференційної системи рівнянь; врахувати граничні умови безпосередньо у апроксимаційних залежностях, що описують поле всередині скінченних елементів, дотичних до границі. Вказані завдання було розв’язано застосуванням методики інваріантного наближення функцій. У результаті показано, що такий підхід забезпечує зниження порядку вихідної системи рівнянь.

  1. E. Süli, Finite Element Methods for Partial Differential Equations, University of Oxford. 2000.
  2. M. Zlámál, “On the Finite Element Method”, Numerische Mathematik, vol. 12, no. 5, pp. 394-402, 1968.
  3. G. Dziuk, C.M. Elliott, ”Surface Finite Elements for Parabolic Equations”, Journal of Computational Mathematics, vol. 25, no. 4, pp. 385-407, 2007.
  4. R. Filc “Discrete Analogy of the Hamilton’s Operator”, Mathematical Methods and Physical-Mechanics Fields, no. 24, 20-25, 1986. (Russian)