Обчислювальні проблеми електротехніки

Ласкаво просимо на сайт журналу «Обчислювальні проблеми електротехніки», який є публікацією відкритого доступу.

Видавцем журналу є Національний університет «Львівська політехніка».

За більш ніж 150 років функціонування, наш університет має вагомий доробок у напрямку наукових досліджень як у класичній теоретичній електротехніці, так і сучасних відгалуженнях зазначеної галузі, розвиток яких зумовив науково-технічний прогрес останніх десятиліть. Тут слід згадати фундаментальні дослідження з теорії потужності, започатковані професором Станіславом Фризе, розробку основ теорії багатополюсників професора Юлія Величка; топологічні методи аналізу електричних кіл, розроблені професорами Миколою Максимовичем та Богданом Блажкевичем; принцип побудови приладів для вимірювання електричних величин, запропонований професором Бенціоном Швецьким, а також інші напрацювання вчених, які працювали і працюють у нашому навчальному закладі.

Враховуючи зазначене вище, ми сподіваємось, що наш новостворений журнал буде сприяти взаємовигідній співпраці науковців з різних галузей науки, щодо розробки принципово нових підходів до математичного та комп’ютерного моделювання електромагнітних процесів, характерних для цих галузей.

Ми маємо на меті сприяти розвитку наукових досліджень з теоретичної електротехніки з урахуванням сучасного розвитку комп’ютерних засобів. Таке поєднання, на нашу думку, дозволить охопити фундаментальні дослідження в широкому спектрі наук, де електричні явища є визначальними. Це стосується, зокрема, електротехніки, електроніки, радіотехніки, електричних вимірювань, комп’ютерних наук.

Науковий журнал “Computational problems of Electrical Engineering”  включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") відповідно до наказів МОН України

  •  886 від 02.07.2020  зі спеціальностей :

141 - “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”;

171 – “Електротехніка”;

  • № 1471 від 26.11.2020  зі спеціальностей :

121 - “Інженерія програмного забезпечення“;

122 - “Комп’ютерні науки”;

123 - “Комп’ютерна інженерія”;

151 - “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”;

152 – “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”;

  • № 1188 від 24.09.2021  зі спеціальностей :

105 - “Прикладна фізика та наноматеріали“;

275 - “Транспортні технології“.

Першочерговим нашим завданням ми вважаємо оперативний взаємообмін результатами теоретичних досліджень у зазначених вище напрямках, тому на часі архівування нашого журналу в Directory of Open Accsess Journals. Наш журнал знаходиться у вільному доступі. Розповсюдження похідних творів, заснованих на опублікованих у журналі статтях, дозволяється за умови, якщо ці твори розповсюджуються на таких самих умовах і вказується авторство оригінального твору. Комерційне використання опублікованих в журналі статей забороняється, як це передбачено умовами Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Запрошуємо Вас подавати свої статті, що стосуються тематики журналу, відповідно до викладених вимог. Сподіваємось, що продовж певного часу наш журнал увійде до бази даних рецензованих журналів Scopus, і запрошуємо Вас до плідної співпраці.

Журнал в електронному архіві Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Журнал в каталозі Видавництва Львівської політехніки

Attachments_for_journal: