Надання сервісу з використанням алгоритму стійкості структури у віртуалізованій частині цод на основі хмаринкових технологій

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена проблемі зменшення часу обслуговування (обробки) запитів, які надходять на обслуговування до центру обробки даних, з врахуванням топологічної структури такого центру. Проте врахування структури ЦОД недостатньо, важливим фактором при цьому виступає живучість такої структури, адже чим стійкіша структура, тим система швидше виконує та перенаправляє користувачу необхідний сервіс. Для цього у статті запропоновано метод оцінки стійкості структури віртуалізованого ЦОД з врахуванням інтенсивності запитів, що надходять до VM, що дасть змогу на підставі даних про стійкість структури в конкретні моменти часу не здійснювати повторний перерахунок оптимального шляху передачі, що призведе до зменшення затримки при наданні сервісу.

  1. B. Yang, F. Tan, Y. Dai, and S. Guo, “Performance evaluation of cloud service considering fault recovery,” in First Int’l Conference on Cloud Computing, pp. 571–576, Dec., 2009.
  2.  D. Katsaros, P. Mehra, G. Pallis, and A. Vakali, “Cloud computing: distributed internet computing for IT and scientific research”, IEEE Internet Computing, vol. 13, no. 5, pp. 10-13, Sept.-Oct. 2009.
  3. G. A. Ptitsyin, “The models of probabilistic collapse of dynamic networks”, Electrical and information complexes and systems, vol. 2, no. 4, pp.54-58, 2006. (Russian)
  4. H. Khazaei, J. Mišić, and V. B. Mišić, “Performance of cloud centers with high degree of virtualization under batch task arrivals”, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 10, no. 5, pp. 1, 2012.
  5. Ye Wu Bang and Kun-Mao Chao, Spanning trees and optimization problems, 1th ed. CRC Press, 2004.
  6. R. G. Gallager, “A minimum delay routing algo­rithm using distributed computation”, IEEE Trans. on communications, vol. 25, no. 1, pp.73-85, 1975.
  7. A.A. Kochkarov, M.B. Salpagarov, and L.M. Elka­nova, “The discrete model of the structural failure of complex systems”, Problems and Management, vol. 1, no. 5, pp. 21-26, 2007. (Russian)