Оцінка діапазонів зміни електричних параметрів у трифазних неуземлених мережах

1
Імперський коледж Лондона
2
Поланецька електростанція

Робочі параметри електричних мереж, такі як фазові напруги, струми витоку, струми короткого замикання на землю, є вирішальними для безпечної работи цих систем. Володіння знаннями про  максимально можливі значення робочих параметрів мереж є необхідними для правильної оцінки численних ризиків. На даних час все ще не існує жодних простих методів, які б дозволили визначати найвищий рівень цих параметрів. У цій статті представлено новий підхід до оцінки діапазонів змінності робочих параметрів у трифазних неуземлених мережах з допомогою Wolfram Mathematica 9.

  1. P.Olszowiec, Insulation Measurement and Supervision in Live AC and DC Unearthed Systems. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2nd edition, 2014.
  2. G.M.Fichtenholz, Course in Differential and Integral Calculus. Moscow and Leningrad, Russia: Fizmatgiz, 1963. (Russian)
  3. F.Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. Warsaw, Poland: PWN, 1973. (Polish)
  4. Wolfram Mathematica Documentation Center http://reference.wolfram.com/language/