Зменшення пульсацій зусилля лінійного двигуна

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Причиною виникнення пульсацій вихідного зусилля лінійних двигунів (ЛД) є наявність вищих гармонік у потокозчепленні, створеному постійними магнітами, а також несиметричність потокозчеплень за фазовим зсувом, яка може проявитися у зв’язку з технологічними похибками або конструктивними особливостями двигунів.

Відомо, що вихідне зусилля лінійного двигуна для m-фазного його виконання ,

де  Ψі-  потокозчеплення обмоток фаз; іі -  m-фазна система струмів, що спеціально сформовані у залежності від положення повзуна двигуна.

За умови симетричності гармонічних потокозчеплень і струмів фаз одиничної амплітуди величина вихідного зусилля двофазного ЛД

                                                                                 (1)

де  γ – лінійне положення повзуна, виражене в електричних градусах.

Для випадку несиметричності потокозчеплень фаз чи їх негармонічного характеру з’являється змінна складова зусилля – пульсація. Пульсації зусилля можна компенсувати за допомогою спеціально сформованого закону зміни струмів фаз від положення повзуна.

За наявності однієї з гармонічних складових у потокозчепленнях фаз вираз для  зусилля ЛД має вигляд

                                           (2)

Пульсації зусилля, викликані ν-ю гармонікою поля з відносною амплітудою Kν мають збільшену в  разів частоту.

У загальному випадку для декількох вищих гармонік поля вираз (2) перетворюється у

                                                                                                             (3)

Пульсацію зусилля ЛД, спричинену будь-якою вищою гармонікою потокозчеплення, можна подолати введенням у гармонічний закон зміни струмів керування складової вищого порядку, рівною за відносною амплітудою вищій гармоніці поля та протилежною за фазою. Таким чином відносне значення зусилля матиме тільки постійні складові (пульсації відсутні) і є меншим на величину .

           (4)

При намаганні за аналогією позбутися одночасно впливу двох і більше вищих гармонік поля у виразі зусилля з’являються невеликі за амплітудою змінні від положення повзуна ЛД складові

                      (5)

Другим напрямом цього дослідження є визначення впливу на величину пульсації зусилля несиме­трії потокозчеплень за фазовим зсувом, викликана технологічними похибками чи конструктивними особливостями лінійного двигуна, наприклад, збільшення об’єму міді шляхом розширення котушок задля збільшення енергетичних показників модернізованих ЛД. Встановлено, що і таким пульсаціям можна зарадити шляхом внесення відповідної несиметрії у струми фаз (змінити кут комутації).

Збільшення ширини котушки задля збільшення її потокозчеплення є виправданим тільки до величини 19,47 ел. град, адже зменшення коефіцієнту розподілу витків секції надалі нівелює ці старання. Зусилля при цьому за умови незмінності електромагнітних навантажень зросте на 8,87%.

Проведені математичні дослідження дозволяють ствердити, що:

  • вплив на вихідне зусилля лінійного двигуна третьої чи будь якої іншої гармоніки поля можна повністю знівелювати, ввівши відповідну гармоніку протилежну за знаком у струм керування фаз;
  • введення одночасно декількох вищих гармонік у струми керування лінійного двигуна дозволяє значно знизити пульсації зусилля, викликані відповідними гармоніками поля;
  • у заданому габариті двофазного лінійного двигуна є можливість збільшити зусилля при заданих електромагнітних навантаженнях шляхом розширення котушок на деякий кут;
  • пульсації зусилля, що виникають внаслідок асиметрії потокозчеплень за фазою, можна компенсувати відповідною зміною кута комутації фаз, протилежною до фазової асиметрії потокозчеплень;
  • існує можливість за допомогою зміни закону керування лінійного двигуна компенсувати одночасно пульсації від вищих гармонік поля та від фазової несиметрії потокозчеплень.
  1. A. Beshta, S. Fursa, A. Prohorov, and O. Balahontsev. “Torque pulsation reducing of electric drive based on permanent magnet synchronous machine”, Donetsk National Technical University Scientific Papers, no. 11(186), pp. 54–59, 2011. (Ukrainian)
  2. J. Holtz and L. Springob, “Identification and compensation of torque ripple in high-precision permanent magnet motor drives”, IEEE Trans. On Industrial Electronics, vol. 43, no. 2, pp. 309-320, 1996.
  3. B. Kharchyshyn, T. Dzioba, O. Petrova, and M. Khai. “Force pulsation compensation of redesigned linear motor. Power Energy and Electromechanic Systems”, Scientific Papers of Lviv Polytechnic National University, vol. 763, pp. 102-106, 2013. (Ukrainian)