Досідження ферорезонансів в електричних мережах при неповнофазних режимах роботи

Автори:
1
Інститут електродинаміки Національної академії наук України

У даній статті наведено аналіз виникнення і розвитку ферорезонансу в реальних електричних мережах. Розглянуто необхідні та достатні умови для появи ферорезонансного процесу. Показано, що це явище в електричних мережах є нелінійним, тому повинні застосовуватися спеціальні методи. При проведенні розрахунку було використане комп'ютерне моделювання та модель Джілса–Атертона, що дозволило взяти до уваги ефект гістерезису і підвищити надійність моделювання. Запропоновано шляхи запобігання ферорезонансним явищам в електричних мережах при неповнофазних режимах роботи.

  1. A.C. Soudack and J.R. Marti, “Ferroresonance in power systems: Fundamental solutions”, IEEE Generation, Transmission and Distribution, vol. 138, no. 4, pp. 321–329, 1991.
  2. A.E. Araujo and A.C. Soudack, “Ferroresonance in power systems: Chaotic behaviour”, IEEE Generation, Transmission and Distribution, vol. 140, no. 3, pp. 237–240, 1993.
  3. L.F. Dmokhovskaya, Engineering calculations of internal overvoltages in electrotransmission. Moscow, Russia: Energy, 1972. (Russian)
  4. D.C. Jiles and D.L. Atherton, “Theory of Ferromagnetic Hysteresis”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 61, pp. 48–60, 1986.
  5. D.C. Jiles and J.B. Thoelke, “Theory of ferromagnetic hysteresis: determination of model parameters from experimental hysteresis loops”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 25, pp. 3928–3930, 1989.
  6. D.C. Jiles, J.B. Thoelke, and M.K. Devine, “Numerical Determination of Hysteresis Parameters for Modeling of Magnetic Properties using The Theory of Ferromagnetic Hysteresis”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 28, no. 1, pp. 27–34, 1992.
  7. Y.I.Tugai and I. Y.Tugai, “A combined method for study of ferroresonance processes in voltage transformer”, in Proc. IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, pp. 71–73, Kyiv, Ukraine, 2014.