Проблеми стійкості у сучасних енергетичних системах

1
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
2
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
3
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
4
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
5
Інститут електродинаміки Національної академії наук України

У статті розглянуто важливі питання стійкості енергосистем. Представлено елементи аналізу статичної стійкості та приклади їх застосування для верифікації моделей з використанням положень динамічної стійкості.  Розглянутий приклад верифікації динамічниїх моделей використовує підходи, що базуються на елементах статичної та динамічної стійкості.

В поточний час в України здійснюються заходи, направлені на забезпечення синхронної роботи національної об’єднаної енергосистеми (ОЕС) з енергосистемами європейських країн ENTSO-E. Це потребує розв’язання низки задач, зокрема забезпечення стійкості за частотою та керування експортними перетоками для гнучкого керування режимами ОЕС. Так, залучення вставки постійного струму (ВПС) в міждержавному перетині «Бурштинського острову» у більшості випадків забезпечить виконання графіку експортних перетоків в ENTSO-E та збільшить резерви активної потужності на Бурштинській тепловій електростанції (ТЕС).

Враховуючи зазначене, в роботі досліджено стійкість за частотою в ОЕС України з урахуванням ВПС, що з’єднує Хмельницьку атомну електростанцію та підстанцію «Жешув». Для моделювання довготривалих перехідних процесів розроблено комплексну модель ОЕС України, в якій враховані автоматичних регулятор потужності «Бурштинського острову», системи автоматичного регулювання частоти та потужності ОЕС України та Єдиної енергетичної системи Росії, систему керування ВПС та моделі прикордонних районів ENTSO-E. Моделювання процесів регулювання частоти виконано для випадку відключення енергоблоку на Бурштинській ТЕС.

Аналіз отриманих результатів досліджень показав, що сучасні ВПС забезпечують гнучке регулювання експортними перетоками в гибридних мережах змінного/постійного струму для регулювання резервів потужності Бурштинської ТЕС. Гнучке регулювання активної потужності засобами ВПС відкриває широкі можливості з керування режимами «Бурштинського острову» вітчизняною системою автоматичного регулювання частоти та потужності.

  1. O. Butkevych, “Problem-oriented monitoring of Ukrainian operation condition”, Tekhnichna Elektrodynamika, no. 5, pp. 39–52, Kyiv, Ukraine: Institute of Electrodynamics of Ukraine, 2007.
  2. V.Pavlovskyi, L.Lukianenko, O.Lenga, V.Lam­billon, and L.Rese, “Analysis of electromechanical oscillation in the IPS of Ukraine using Eurostag and DigSILENT PowerFactory software tools”, Tekhnichna Elektrodynamika, no. 5, pp.42-52, Kyiv, Ukraine: Institute of Electrodynamics of Ukraine, 2015.
  3. G.H.Golub and C.F. Van Loan, “Matrix Compu­tations”, The John Hopkins University Press, 4th Edition, 2013.
  4. Z. Jiebei, C. D. Booth, G. P. Adam, and A. J. Ros­coe, “Inertia emulation control of VSC-HVDC transmission system,” in Proc. International Confe­rence on Advanced Power System Automation and Protection (APAP), pp. 1-6, 2011.
  5. G. Fujita, G. Shirai, and R. Yokoyama, “Automatic generation control for DC-link power system,” in Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific. IEEE/PES, vol.3, pp. 1584-1588, 2002.
  6. V. Pavlovsky and A. Steliuk, “Modelling of auto­matic generation control in power systems.” In F. Gonzalez-Longatt and J. L. Rueda, Power Factory Applications for Power System Analysis, pp. 157-175, Springer, 2015.
  7. F. Gonzalez-Longatt, A. Steliuk, and V. H. Hino­josa, “Flexible Automatic Generation Control System for Embedded HVDC Links,” in Proc. IEEE PowerTech conference, Eindhoven, 2015.
  8. O. Kyrylenko, V. Pavlovsky, and A. Steliuk, “Flexible control of the export power flows by using DC link”, Tekhnichna Elektrodynamika, vol. 2, pp. 64-70, Kyiv, Ukraine: Institute of Electrodynamics of Ukraine, 2015.