Про адекватність частотного символьного методу аналізу лінійних параметричних кіл

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Частотний символьний метод (ЧС-метод) аналізу усталеного режиму лінійних параметричних кіл призначений для формування їх передавальних функцій у частотній області. Передавальні функції апроксимуються поліномами Фур’є та містять комплексну змінну, змінну час та параметри елементів кола у вигляді символів. Коефіцієнти таких поліномів Фур’є за ЧС-методом виступають невідомими у символьних системах лінійних алгебраїчних рівнянь (ССЛАР), і визначаються як їх розв’язки у символьному вигляді.

Подано спосіб формування апроксимаційного виразу, який забезпечує адекватність обчислень.

Наведено приклади та результати комп’ютерних експериментів. Основана на частотному символьному методі система функцій MAOPCs використовується при оптимальному проектуванні електронних пристроїв завадостійких скритних  радіотехнічних систем з використанням кодових сигналів.

 1. Yu.Shapovalov, B. Mandziy, and S. Mankovsky, “The peculiarities of analysis of linear parametric circuit performed by frequency-symbolic method”,  Przeglad Elektrotechniczny,  vol. 86, no. 1, pp.158-160, 2010.
 2. Yu. Shapovalov and B. Mandziy, “Symbolic analysis of linear parametric circuits:: state of problems, content and directions of application”, Theoretical Electrical Engineering, issue 59, pp. 3-9, 2008.
 3. Yu.Shapovalov, Symbolic analysis of linear electrical circuits in the frequency domain. Fixed and variable parameters, Lviv, Lviv Polytechnic National University publication, p. 324, 2014.
 4. L. A. Zadeh, “Frequency Analysis of Variable Networks”, in Proc.  IRE, vol.38, issue 3, pp. 291-299, 1950.
 5. Solodov А. V. Linear automatic systems with variable parameters / А. V. Solodov, F. S. Petrov. – Moscow:Nauka, 1971. – 620 p. 
 6. I.Gonorovkiy, Radioengineering circuits and signals: Textbook for higher schools. М.: Radio and Communications, 4 rd ed., p. 512, 1986..
 7. S.Baskakov, Radioengineering circuits and signals, Textbook for higher schools, spec. «Radioengineering», 2nd ed., М.: Vysshaia shkola, p.448, 1988.
 8. М. А. Krasnoselskiy, G. М. Vainikko, P.P. Zabreiko, Ya. B. Rutitskiy, and V. Ya. Stetsenko, Approximate solution of operator equations, М.: Nauka, Main editorial office of physical and mathematical leterature, p.  456, 1969.
 9. К.Fletcher, Numerical methods based on the Galerkin method; transl. from Eng, М.: Mir, p. 352, 1988.
 10. Yu. Shapovalov, B. Mandziy and D.Bachyk “The system functions MAOPCs for analysis and optimization of linear periodically time-variable circuits based on the frequency symbolic method”, Przeglad Elektrotechniczny, vol.91, no 7, pp. 39-42, 2015.
 11. Yu. Shapovalov, D. Bachyk, K. Detsyk, and R. Romaniuk, “Application of the Frequency Symbolic Method for the Analysis of Linear Periodically Time-Varying Circuits”, Przeglad Elektrotechniczny, vol. 96, no 3, pp. 93–97– 2020.