Побудова інваріантних різницевих та дискретних аналогів диференційних операторів з високим порядком похибки дискретизації

1
Національний університет «Львівська політехніка»; Корпорація експорту Огайо

В статті пропонується алгоритм побудови інваріантних різницевих та дискретних аналогів диференційних операторів на підставі методології інваріантних наближень. Розраховано точні значення елементів матриці Тейлора шостого порядку, що дозволило сконструювати різницеві та дискретні аналоги високого порядку похибки дискретизації.

  1. Filc R. Discrete analogue of Hamilton’s operator // Mathematical Methods and Physical-Mathematical Fields. 1986. – vol. 24.- P. 20-25.
  2. Howykowycz M. Filc R. On Difference Approximation of Biharmonic Operator on a Regular Grod // Proceedings of TCSET 2008. – 2008. – P. 63-66.
  3. Filc R., Howykowycz M. General Method of Conctructing the Difference Analogues of Biharmonic Operator on Irregular Grids // Physical-Chemical Mechanics of Materials. 2000. # 2. – P. 60-65.