Перевірка струмових захистів з застосуванням цифрових систем тестування

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Існуючі вітчизняні технічні засоби налаштування та перевірки струмових захистів виконані в основному на аналогових пристроях, які не забезпечують необхідної точності перевірки та вимагають суттєвих часових затрат. Із появою цифрових систем тестування перевірку захистів можна автоматизувати. Для автоматичної перевірки характеристик струмових захистів з використанням цифрових систем тестування були розроблені відповідні алгоритми та їх цифрова реалізація. В результаті цього був створений модуль цифрової системи тестування пристроїв релейного захисту та автоматики, за допомогою якого в автоматичному режимі здійснюється перевірка основних характеристик струмових захистів будь-якої конфігурації.

  1. P. Baran, V. Kidyba, Ya. Pryshliak, and V. Shmahala, “Special software of the digital test system for testing relay protection and automation devices”, Enerhetyka ta elektryfikatsiia, no.6, pp. 25-32, Kyiv, Ukraine: ToV “Tekhnichnyi tsentr ”Enerhia”, 2006. (Ukrainian).
  2. P. Baran, V. Kidyba, Ya. Pryshliak, M. Dembitskyі, and V. Shmahala, “Features of checking an RBM power directioning relay through the use of digital testing systems”, Visnyk NU ”Lvivska politekhnika”, no. 785, pp. 3–9, Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2014. (Ukrainian).
  3. P. Baran, V. Kidyba, Ya. Pryshliak, M. Dembitskyi, and V. Shmahala, “Application of digital systems test for verification distance protection”, Visnyk NU ”Lvivska politekhnika”, no. 763, pp. 3–9. Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2013. (Ukrainian).