Про практичну підготовку морських інженерів в лабораторії електромеханічних систем

1
Національний університет «Одеська морська академія»
2
Національний університет «Одеська морська академія»

У даній статті розглядаються методи і можливості використання сучасного лабораторного обладнання на основі технологій ПЛК-управління і частотно-регульованих приводів в навчальному процесі Національного університету «Одеська морська академія» для підвищення якості підготовки суднових електромеханіків і інженерів-механіків.

Сучасні тенденції в автоматизації суднових силових установок, виробництва і розподілу електроенергії, суднових електромеханічних систем і комплексів вимагають високого рівня підготовки майбутніх суднових спеціалістів для забезпечення успішного вирішення складних завдань по експлуатації та обслуговуванню систем управління і автоматизації. У статті розглядаються можливості використання лабораторного обладнання на базі сучасних програмованих логічних контролерів Mitsubishi Electric FX3U, iQ-R і Alpha2, перетворювачів частоти FR-E700, FR-F800 і графічних робочих терміналів (людино-машинні інтерфейси) серії GOT 1000 в навчальному процесі та наукових дослідженнях.

Короткий перелік основних завдань, що вирішуються за допомогою обладнання лабораторії:

1. Отримання навичок роботи з сучасними програмованими логічними контролерами (ПЛК) на базі контролерів фірми Mitsubishi Electric серій Alpha2, Q, FX3U, на прикладах управління різними судновими електромеханічними системами. Розробка програмного забезпечення для ПЛК різних типів, спрямованих на вирішення конкретних завдань управління судновими механізмами і системами.

2. Набуття навичок технічного використання і обслуговування сучасних інформаційних і керуючих систем. Налаштування комунікаційних протоколів обміну даними між контролерами, окремими локальними об'єктами управління, використовуючи реальне обладнання і засоби автоматизації.

3. Використання сучасних енергозберігаючих технологій, застосовуваних на суднах, на прикладах частотно-керованих електроприводів різних суднових механізмів і систем.

Розробка і створення спеціалізованої навчальної лабораторії, реально функціонуючої (не віртуальної) і максимально наближеної до обладнанню та систем судна і заснованої на реальному обладнанні і сучасних технологіях управління, вирішує дуже важливі завдання підготовки майбутніх суднових інженерів.

  1. M. Mukha, A. Shestaka, and A. Drankova, “Operational problems of ship electromechanical systems with PLC control”, In Proc. 9-th International Scientific and Practical Conference "Modern energy installations on transport, technologies and equipment for their servicing" September 13-14, pp. 254-256, Kherson: Kherson State Maritime Academy, 2018.
  2. M. Mukha, A. Drankova, V. Bousher, and A. Shestaka, “PLC-based ship’s electromechanical systems laboratory”, In Proc. 13–th International Conference on the Engine Room Simulators, September, 20-21, Odessa, Ukraine: National University “Odessa Maritime Academy”, pp. 183-190, 2017. ISBN 978-966-7591-72-4.
  3. M. Mukha “About practical preparation on the full mission simulator complex of the ship’s automated electric power plant”, In Proc. 13–th International Conference on the Engine Room Simulators, September, 20–21, Odessa, Ukraine: National University “Odessa Maritime Academy”, pp. 57-64, 2017. –ISBN 978-966-7591-72-4.
  4. M. Mukha and A. Drankova Simulator of the ship's electric power system // Patent UA99959 Ukraine, IPC (2015.01), G09B 09/00, request № u201501660 from 25.02.2015, published by 25.06.2015, Bulletin № 12. – 6 p. (Ukrainian)
  5. A. Drankova, M.Mukha, and A. Shestaka, “Laboratory of microcontroller control and modeling of electromechanical systems”, Electrotechnical and computer systems. Scientific and Technical Journal, vol. 91, no. 15, pp. 435-440, ISSN 2221-3805 (Print). – К. Technique, 2014. (Russian)
  6. M. Mukha and A. Drankova, “On the practical training of ship electricians and mechanics”, Electrotechnical and computer systems. Scientific and Technical Journal, vol. 91, no. 15, pp. 416-422, ISSN 2221-3805 (Print). – К. Technique. – 2014. (Russian)
  7. International Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (consolidation text with Manila amendments) – K.: VPK “Expres-Poligraf”, 2012. – 568 p. (Ukrainian)