Температурометричні мостові схеми для вимірювання теплофізичних характеристик

2020;
: с. 127 – 136
https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.127
Надіслано: Жовтень 14, 2020
Переглянуто: Листопад 06, 2020
Прийнято: Листопад 13, 2020

I. Vasylkivskyi, V. Fedynets, Y. Yusyk. Thermometric bridge circuits for measuring thermophysical properties. Energy Engineering and Control Systems, 2020, Vol. 6, No. 2, pp. 127 – 136. https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.127

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

В даній статті приведено конструкції ряду приладів для вимірювання теплопровідності твердих матеріалів розроблені на основі нових методологічних підходів, запропонованих авторами статті, що дозволяють проводити вимірювання в широкому діапазоні значень теплопровідності з вищою точністю. В основі запропонованих підходів було використано принцип інваріантності - забезпечення компенсації впливу різних неінформативних параметрів на результат вимірювання. Для розрахунку розроблених мостових теплових вимірювальних схем (зрівноважених, незрівноважених та неповного зрівноваження) застосовано теорію теплових кіл, яка ґрунтується на аналогії процесів переносу тепла й електрики.  Побудова приладів для вимірювання теплопровідності на основі мостових теплових вимірювальних схем  дає змогу значно підвищити точність вимірювання теплофізичних характеристик матеріалів за рахунок зменшення похибок від впливу неінформативних параметрів на результат вимірювань. Це в свою чергу дало змогу розширити діапазон вимірювання значень теплопровідності, підвищити надійність і зменшити собівартість приладів внаслідок спрощення вимірювальної схеми.

  1. Herashchenko, О.А., Hryshchenko, T.H. Devices for Thermophysical Measurements. Catalogue. K., 1991. (in Russian)
  2. Thermophysical Measurements and Devices. Edited by Е.S. Platunov. - L.: Mashynostroenie Journal, Leningrad Division, 1986. - 256 p. (in Russian)
  3. Sergeev, О.А. Metrological Fundamentals of Thermophysical Measurements. - M.: Standards Publishers, 1972. - 154 p. (in Russian)
  4. Petrov, B.N., Viktorov, V.A. et al. The Principle of Invariance in Measuring Devices. - M.: Nauka Publishers, 1976. - 244 p. (in Russian)
  5. Dulniev, G.N. Heat and Mass Exchange in Radioelectronic Devices. - M.: Vysshaya Shkola Publishers, 1984. - 247 p. (in Russian)
  6. Inventor's Certificate 428260 (USSR). A Method of Measuring Thermophysical Characteristics of Gas and Liquid Layers. Pistun, E.P., Rogotskiy Ya.T. – Published in Inventions Bulletin, No18, 1974. (in Russian)
  7. Vasylkivskyi, I. A Thermal Conductivity Measuring Converter for Construction Materials Based on a New Partially Balanced Thermometric Bridge Circuit / I. Vasylkivskyi, Ya. Yusyk // Lviv Polytechnic National University Bulletin. – 2013. – No758: Heat Power Engineering. Environmental Engineering. Automation. – pp. 164-169. (in Ukrainian)
  8. Inventor's Certificate 1681216 (USSR). A Method of Measuring the Thermal Conductivity of Materials. Pistun, E.P., Rogotskiy Ya.T., Vasylkivskyi, I.S., Yusyk, Ya.P. - Published in Inventions Bulletin, No36. 1991. (in Russian)
  9. Inventor's Certificate 1536969 (USSR). A Method of Measuring the Thermal Conductivity of Substances. Pistun, E.P., Rogotskiy Ya.T., Vasylkivskyi, I.S., Yusyk, Ya.P. (Restricted circulation). (in Russian)