Енергетика та системи керування

У журналі «Енергетика та системи керування» публікуються результати завершених досліджень науково-технічних проблем в енергетиці та промислових системах керування. Журнал створює інформаційне поле для обміну науковими ідеями, методологіями та практичними результатами досліджень, а також для дискусійного обговорення нових методів, моделей та алгоритмів у енергетиці та промислових системах керування.

Науковий журнал «Енергетика та системи керування» створено у 2015 році на базі вісника «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація» Національного університету «Львівська політехніка», що видавався з 1964 до 2014 року.

Журнал «Енергетика та системи керування» включений до переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" (накази МОН України № 1301 від 15.10.2019 р. та № 1643 від 28.12.2019 р.), зареєстрований в базі даних CrossRef та індексується у наукометричній базі даних ICI Journals Master List (ICV 2022: 87.29).

Редакційна колегія журналу «Енергетика та системи керування» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов'язковому порядку проходять рецензування (open peer review) та перевірку на плагіат.

Періодичність виходу журналу – двічі на рік.

Мова видання – англійська.

Безкоштовний доступ до повнотекстових статей.

Журнал в електронному архіві Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Журнал в каталозі Видавництва Львівської політехніки