Центрально-Європейський регіональний геодинамічний проект (CERGOP)

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

Проект CERGOP виконувався з 1994 по 1998 рік і охоплював території 12 країн Центральної Європи, в т.ч. і України. Викладаються головні завдання проекту Описуються GPS вимірювання, проведені під час щорічних 5-6 добових CERGOP кампаній. В рамках проекту було підготовлено і видано 6 монографій, в т. ч. і монографію «Геодинаміка Північних Карпат».

 1. Заблоцький Ф.Д., Дульцев А.Т., Романишин П.О., Черемшинський М.Д. До участі в геодинамічному проекті CERGOP. Тези доповідей Міжнародного симпозіуму "Геодинаміка гірських систем Європи", Львів-Яремче, 1994р.
 2. Dnltsev A.; Romanyshyn P.; Cheremshinsky М.; Zablotskyj F.: National Report on the preparation for the CEGRN'94 Campaign. Proceedings of the 1st CEI CERGOP Working Conference, REPORTS ON GEODESY, 1G & GA WUT. N2(10), Warsaw, 1994, pp 169-173.
 3. Dultsev A.; Tsvupak I.: Comparision of processing results of the CEGRN'94 and CEGRN'95 GPS campaigns. Proceedings of the Conference "Achievements of the geodetic science and production in Ukraine", Lviv, 1997, pp 15-18 (Ukr.).
 4. GEODYNAMIC OF NORTHERN CARPATHIANS (responsible: F. Zablotskyj). CEI CERGOP Study Group №.8 "Geotectonic Analysis of die Region of Central Europe", REPORTS ON GEODESY. IG & GA WUT, N6(36), Warsaw, 1998. 162p.
 5. Hulkevicli V.; Savchuk S.; Jamelynets S.; Zablotskyj F.: Development of comprehensive geodetic investigations on the Carpathian geodynamic test field. Proceedings of the 1st CEI CERGOP Working Conference. REPORTS ON GEODESY. IG & GA WUT, N2(10). Warsaw. 1994, pp 213-221.
 6. Kuznetsova V.; Maksymchuk V.; Ostrovskyj A.; Tretyak K.; Verbytskvj Т.; Zablotskyj F.; Chernyaga P.: Achievements and prospects of geodynamic studies on the Carpathian Test Field. Paper presented at the XXIII General Assembly of the European Geophysical Society, Session G16 "Geodetic and geodynamic achievements of the CEI (Central European Initiative)". Nice. France. 1998.
 7. Zablotskyj F.: National Report of Ukraine on Cergop and Cergop related investigations. Proceedings of the 2nd CEI CERGOP Working Conference, REPORTS ON GEODESY, IG & GA WUT, N5(13), Warsaw, 1994.
 8. Zablotskyj F.; Bondar A.; Czeremshinsky M.: National Report of Ukraine. Proceedings of the 4th Reviev Working Conference of the CEI Section С "GEODESY', REPORTS ON GEODESY, IG & GA WUT. N1(14), Warsaw, 1995, pp 133-136
 9. Zablotskyj F.; Savchuk S.; Zaliorujko V.: National Report on the preparation for the CEGRN'95 Campaign. Proceedings of the 3rd CEI CERGOP Working Conference, REPORTS ON GEODESY, IG & GA WUT, N3(16), Warsaw, 1995. pp 67-69.
 10. Zablotskyj F.; Palianytsia В.: Investigations of tropospheric delays on CERGOP points of Ukraine. REPORTS ON GEODESY, IG & GA WUT. N3(16), Warsaw. 1995, pp 383-384.
 11. Zablotskyj F.: National Report on the preparation and carrying out of the CEGRN'95 Campaign in Ukraine. Proceedings of the 4tli CEI CERGOP Working Conference. REPORTS ON GEODESY. IG & GA WUT. N5(18), Warsaw. 1995.
 12. Zablotskyj F.; Savtchuk S.: Palianytsia В.: On the atmospheric influences of the laser long-range finding. Proceedings of the 1st International sympozium of laser technique in geodesy and mine surveying. Ljubljana, 1995.
 13. Zablotskyj F.: CERGOP National Report of Ukraine. Proceedings of the 5th CEI CERGOP Working Conference. REPORTS ON GEODESY, IG & GA WUT, N2(20). Warsaw, 1996. pp 71-72.
 14. Zablotskyj F.; Tretyak K.: Cooperation of the Ukrainian GPS stations in the International research programmes. Streszczenia referatow. Konferencia naukowa "Zastosowanie technik kosmicznych w geodesji і geodynamice", Torun, 1996.
 15. Zablotskyj F.; Tretyak K.: Analysis of the precise levelling net of Ukraine. Streszczenia referatow. Konferencia naukova "Zastosowanie technik kosmicznych w geodezji і geodynamice", Torun, 1996.
 16. Zablotskyj F : Ukrainian National Report for CERGOP. Proceedings of the 6tli CEI CERGOP Working Conference, REPORTS ON GEODE­SY, IG &GA WUT. N5(23), Warsaw, 1996. pp 53-54.
 17. Zablotskyj F.; Kruglov S.: The program of the Carpathian Belt geodynamic study. Proceedings of the EGS Symposium G14 "Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI", REPORTS ON GEODESY, IGGA WUT. №3(26), Warsaw, 1997, pp 133-135.
 18. Zablotskyj F.; Tretyak K.: The results and prospectives of geodetic investigations of geodynamics of the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the International Conference "Geodesy and Cartography at the beginning of the 21st Century", IGiK, Warsaw, 1997.
 19. Zablotskyj F.: Ukrainian National Report for CERGOP. Proceedings of the 7th CEI CERGOP Working Conference, REPORTS ON GEODESY, IG &GA WUT, N4(27), Warsaw, 1997, pp 89-91.
 20. Zablotskyj F.: National Report of Ukraine for CERGOP. Proceedings of the 8th CEI CERGOP Working Conference. REPORTS ON GEODESY. IG &GA WUT. N7(30), Warsaw, 1997. pp 81-83.