Науковий журнал «Геодинаміка»

Журнал «Геодинаміка» засновано у 1995 р. за рішенням міжнародної наукової конференції «Геодинаміка гірських систем Європи», яка проходила у 1994 р. у м. Яремча Івано-Франківської обл. Журнал виходить друком двічі на рік і публікує  англійською мовою (на сайті - англійська і українська) статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань.

У журналі регулярно друкуються статті, підготовані за матеріалами доповідей на щорічних міжнародних та українських наукових симпозіумах і конференціях, зокрема, таких, як «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища — GPS i GIS-технології», «Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища», щорічних наукових сесіях Наукового товариства ім. Шевченка у Львові та інших. Видання першого номеру у 1998 р поставило журнал на міжнародний рівень, так як в ньому опубліковані не тільки роботи науковців України, але й праці авторів з країн східної Європи. Так в журналі опубліковані праці: академіка Л. Барана (Польща); видатного вченого з геодезії та геодинаміки Чехії — П. Вискочила; директора інституту вищої геодезії та геодезичної астрономії Польщі -проф. Я. Следзінського; проф.С.Ощака та інших.

Науковий журнал «Геодинаміка»  для спеціалістів — геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних областях наук.

Мета видання – висвітлення нових проблем досліджень різномасштабних природних і техногенних геодинамічних процесів та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних геодезичних, геологічних, геофізичних, геоморфологічних та комплексних досліджень, нових наукових підходів та розробок у напрямках створення та вдосконалення технологій геодинамічного моніторингу, аналізу геоекологічних загроз та ризиків і їх нейтралізації.

Завдання:

 Публікація матеріалів нових фундаментальних та прикладних геодезичних, геологічних, геофізичних, геоморфологічних та комплексних наукових досліджень різномасштабних природних і техногенних геодинамічних процесів, нових результатів для супутникових вимірювань гравітації, нових досліджень  геоекологічної проблематики.

 Розширення наукового кругозору дослідників із профільних та суміжних галузей знань.

Забезпечення інформаційної підтримки інноваційної діяльності в галузі геодинамічних досліджень та моніторингу.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 1290 від 28 лютого 1995 р.

Періодичність видання - 2 номери на рік (випуск 1-го номеру - кінець червня, випуск 2-го номеру - кінець грудня)

Вільний доступ до тексту статей

Науковий журнал “Геодинаміка” внесено в Перелік фахових видань України (категорія "А") 17.03.2020 за галуззю науки:технічні, геологічні; спеціальності 193 (Геодезія та землеустрій),103 (Науки про Землю)

Науковий журнал “Геодинаміка” фінансується Національним університетом "Львівська політехніка"

Журнал на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Журнал на сайті видавництва «Львівської політехніки»

Журнал з 2014 року індексується в міжнародній наукометричній базі INDEX COPERNICUS

Журнал „Геодинаміка" входить до електронного міжнародного каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory.

Журнал прийнятий до Індексу цитування пошукових джерел (ESCI) - новий індекс у Web of Science™ Core Collection