Науковий журнал «Геодинаміка»

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 1290 від 28 лютого 1995 р.

Науковий журнал “Геодинаміка” внесено в Перелік фахових видань України (категорія "А") за галуззю науки:технічні, геологічні; спеціальності 193 (Геодезія та землеустрій),103 (Науки про Землю)

Науковий журнал “Геодинаміка” фінансується Національним університетом "Львівська політехніка"

Журнал на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Журнал на сайті видавництва «Львівської політехніки»

Науковий журнал “Геодинаміка” включено в наукометричну БД Scopus

Журнал прийнятий до Індексу цитування пошукових джерел (ESCI) - новий індекс у Web of Science™ Core Collection

Журнал з 2014 року індексується в міжнародній наукометричній базі INDEX COPERNICUS

Журнал „Геодинаміка" входить до електронного міжнародного каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory.

Періодичність видання - 2 номери на рік  (випуск 1 - червень, випуск 2 - грудень).

Вільний доступ до тексту статей

Історія заснування

Мета видання – висвітлення нових проблем досліджень різномасштабних природних і техногенних геодинамічних процесів та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних геодезичних, геологічних, геофізичних, геоморфологічних та комплексних досліджень, нових наукових підходів та розробок у напрямках створення та вдосконалення технологій геодинамічного моніторингу, аналізу геоекологічних загроз та ризиків і їх нейтралізації.

Завдання:

Публікація матеріалів нових фундаментальних та прикладних геодезичних, геологічних, геофізичних, геоморфологічних та комплексних наукових досліджень різномасштабних природних і техногенних геодинамічних процесів, нових результатів для супутникових вимірювань гравітації, нових досліджень  геоекологічної проблематики.

Розширення наукового кругозору дослідників із профільних та суміжних галузей знань.

Забезпечення інформаційної підтримки інноваційної діяльності в галузі геодинамічних досліджень та моніторингу.

Науковий журнал «Геодинаміка»  для спеціалістів — геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних областях наук.