Деякі питання використання сучасного математичного забезпечення PC при геодезичних спостереженнях за СВРЗП на техногенних полігонах

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Показано можливості оперативної корекції результатів прогнозу СВРЗП при зберіганні результатів в електронній базі даних. Описано розроблені для цієї мети шаблони електронних таблиць з використанням табличних матричних функцій. Рекомендується для автоматизації складання електронної бази даних використовувати електронну записну книжку Cazio Super Systemaizer SF-R20 з інтерфейсом FA-100 і стандартним програмним забезпеченням SFD ТООІ, що дозволяє безпосередньо транслювати дані в PC в форматі електронних таблиць Excel або Lotus.