Метод сумісного аналізу внутрішньої будови, фігури і гравітаційного поля Землі

Автори:
1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”

На підставі біортогональних розкладів в еліпсоїді побудована система функцій, яка дає можливість комплексно вивчати внутрішню будову, фігуру і гравітаційне поле Землі.

  1. Сретенский А.Н. Теория ньютоновского потенциала. М.,: техиздат. 1946, 318 с.
  2. Фыс М.М. Использование биортогональных разложений для вычисления потенциала эллипсоида. - Геодезия, картография и аэрофотосъемка, 1984, вып. 40, с. 114-116.
  3. Мурато Р.З. Потенциалы эллипсоида. М.,: Атомиздат,1976.
  4. Мещеряков Г.А., Фыс М.М. Определение плотности земных недр рядами по биортогональным системам многочленов.- В кн. Теория и методы интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. 1981, с. 329-334.