Розробка методик i легенд для створення макетів тектонічних карт різних регіонів України

1
Український державний геологорозвідувальний інститут
2
Український державний геологорозвідувальний інститут

Кольоровий фон є основним технічним засобом передачі змісту будь-якої геологічної карти. У випадку, коли кілька найбільш важливих елементів будови регіону відображаються на карті, то лише один із них передасться наочно - той, що позначається кольоровим фоном, Якщо кольором позначаються структурно-формаційні зони, то карта, практично, перетворюється на тектонічну, а геодинамічна інформація може відображатись лише у легенді. Передача геодинамічних середовищ кольоровим фоном (наприклад, за методом Буша та ін. (1988)). а структурно-формаційних комплексів - кольоровим крапчастим заповненням, створює справжню геодинамічну карту, на якій навіть найголовніші тектонічні елементи будуть виглядати "затіненими". Отже, геодинамічні карти доцільно складати на території, що зазнали зміни багатьох геодинамічних середовищ, а тектонічні карти - для регіонів менш контрастної геодинамічної історії, але із різноманітнішими проявами (морфологічними, кінематичними, часовими) тектонічних рухів та дислокацій.

  1. Архангельский А. Д. Шатский Н.С. Схема тектоники СССР. Бюлл. МОИП. отд. геол., 1933. №4. с. 323-348.
  2. Буш В А.. Кац Я.Г. Хаин В.Е. Принципы тек­тонического картографирования на мобилистических основах. Сов. геология. №2. 1988. с 114-122.
  3. Гарецкий Р.Г., Айсберг Р.Е. Опыт тектонического районирования территории Белоруссии и смежных областей. Сов. геология. 1975. №5, с. 55-68.
  4. Геодинамика Карпат. Кол. авторов. Под ред. В.В. Глушко и С.С. Круглова. К: Наукова думка. 1985, 136 с.
  5. Тектоническая карта нефтегазоносных областей юго-запада СССР (с использованием материалов космических съемок) масштаба 1:500 ООО Кол. авторов. Под ред. Н.А. Крылова. 1987, ГКП ЦТЭ МГ УССР, 16 к.л.
  6. Тектоническая карта Украинской ССР и Молдавской ССР масштаба 1:500000. Кол. авторов. Под ред. В В.Глушко. 1988, ГКП ЦТЭ МГ УССР. 20 к. л.