Седиментогенез нижньомайкопських (нижньоолігоценових) відкладів Азово-Чорноморського регіону

2016;
: pp. 63 - 74
https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.063
Надіслано: Березень 01, 2016
1
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
2
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Мета. Дослідження літологічних особливостей осадового комплексу ранньоолігоценового віку в межах Азово-Чорноморського регіону та реконструкція умов його осадонагромадження. Методика. Методика містить літолого-фаціальний, мінерало-петрографічний, літмологічний, електрофаціальний та седиментолого-палеоокеанографічний аналізи. Результати. Встановлено, літологічну структуру розрізу та літолого-фаціальну зональність нижньоолігоценової (нижньомайкопської) товщі Каркінітсько-Північнокримського та Індоло-Кубанського прогинів. Виділено чотири типи розрізу товщі, що різняться за вмістом у їхній структурі кластогенних (пісковик, алевроліт) літотипів, просторово-вікове поширення яких характеризується певною латеральною зональністю, що відображають побудовані літолого-фаціальні моделі. Детально вивчені петрографічні особливості основних типів порід. Побудовано літмологічні перетини, які дали змогу встановити ярусну структуру розрізу товщі, що проявилась у розвитку двох регіональних та локальної кластогенних пачок, розмежованих пелітоморфними утвореннями. Реконструйовано седиментолого-палеоокеанографічні обстановки осадонагромадження базальної кластогенної пачки нижнього майкопу та побудована відповідна модель. Виокремлено два седиментаційні басейни з різною гідродинамікою та умовами седиментації: внутрішній Одесько-Керченський (закритий, естуарієвий, північний) та зовнішній Чорноморський (відкритий, південний), що розмежовані Кілійсько-Каламітсько-Кримсько-Кавказькою грядою підводно-надводних височин.
У зовнішньому відкритому до океанічних вод Чорноморському седиментаційному басейні домінували прибережно-морські умови з накопиченням глинистих, алевро-глинистих і алевритових мулів фаціальних зон типу “шельфова рівнина”, “вздовжбереговий бар” та “конус виносу”. У внутрішньому закритому Одеському седиментаційному басейні домінували прибережно-морські та алювіально-дельтові умови осадонагромадження. Скид уламкового матеріалу забезпечували чотири річкові системи, які дренували сучасні терени західного Причорномор’я (Молдавська палеосуша), формуючи незначні за площею та потужністю псамо-алевритові вузлові тіла фаціальних зон: “русло”, “гирловий бар”, “конус виносу” та розмежовуючих їх, сформованих в осьових зонах конседиментаційних піднять тіл фаціальної зони “вздовжбереговий бар”. Наукова новизна. Вперше, за результатами комплексних літогенетичних досліджень, реконструйовані обстановки осадонагромадження базальної кластогенної пачки нижньо­олігоценової товщі в межах Азово-Чорноморського регіону. Практична значущість. Вивчення особливостей літологічної будови товщі та створення седиментаційних моделей сприятиме уточненню певних питань стратиграфічного характеру, з’ясуванню просторово-вікового поширення осадових тіл різного складу та генезису, що слугуватиме геологічною основою для більш обґрунтованого прогнозу просторово-вікового поширення нафтогазоперспективних об’єктів.

1. Deneha B. I., Nimets M. V., Pavliuk M. I. and others., 1998. Atlas of Oil and Gas Fields in Ukraine. South Region. p. 222.
2. Gerasimov M. E., Bondarchuk G. K., Yudin V. V., Beletskyi S. V., 2008. Geodynamics and Tectonic Geographical Demarcation of the Azov-Black Sea Region. In the book: Geodynamics, Tectonics and Fluid Dynamics of Oil and Gas Content Regions of Ukraine. Book of Reports at the VII-th International Conference "Crimea 2007". Simferopol. pp. 115–151, (Tectonic Map included), (4 pp.)
3. Gozhyk P. F., Bagriy I. D., Voitsytskyi Z. Ya. and others. 2010. Geological-structural-thermo-atmogeo¬chemical substantiation of the petroleum presence in the Azov-Black Sea aquatory, p. 419.
4. Gozhyk P. F., Evdoschuk M. I., Stavytskyy E. A. and others. 2011. Scientific and practical fundamentals of researching of the hydrocarbons in the Ukrainian sector of Black Sea. Prukerchian shelf. p. 440.
5. Grygorchuk K., Gnidets V., Balandyuk L., Kokhan O. 2009. Lithology and sedimentogenesis of the Maykopian deposits of the Karkitit-Northern Crimea sedimentary-rock basin. Article 3. Middle Maykopian. Geological paleooceanography and sedimento-lithogenesis 3–4 (148–149), pp. 55–69.
6. Hozhyk P. F., Masliun N. V., Plotnikov L. F. and others., 2006. Stratigraphy of Meso-Cenozoic Deposits in the North-Western Shelf of the Black Sea. p. 171.
7. Karogodin YU. N. 1980. Sedimentation cyclicity. p. 242.
8. Kazmin V. G., Natapov A. M. 1998. Paleo-Geographical Atlas of Northern Eurasia. Paleogene.
9. Kazmin V. G., Schneider A. A., Finetti I., and others, 2000. Early Stages of Development of the Black Sea by Seismic Data. pp. 46–60.
10. Kazmin V. G., Tikhonov N. F., 2006. Late Meso-Ceno¬zoic Eocene Fringing Seas in the Black Sea-Caspian Sea Region: Paleo-Tectonic Reconstruction. pp. 9–22.
11. Kiselov A. E., Kulchytskyy Y. A. O. 1983. Quan-titative analysis in lithofacial researches (as an example of Lenno-Vilyuysk and Carpathian oil and gas provinces) 6, pp. 1–10.
12. Kokhan O., Andriyasheva A., Gnidets V. 2014. Paleooceanography of Oligocene-Early Miocene sedimentation of the southern regions of Ukraine. ACTA. Mineralogica-Petrographica. Abstract series, Vol. 8. 5th ISGC Budapest, Hungary. p. 56.
13. Muromtsev V. S., 1983. Diagnosis of Continental and Sea-Coastal Terrigenous Sediments by Electrometric Models of Facies. In the book: Methods of Prediction and Deployment Characteristics of Lithological and Stratigraphic Traps of Oil and Gas. Collection of Research Papers. pp. 7–37.
14. Mykhailov V. P., Kurovets I. M., Senkovsky Yu. M. and others. 2014. Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine. Book 3. South oil-gas-bearing region. p. 214.
15. Okulovskyi S. N., 1987. Maikop Deposits in the North-Western shelf of the Black Sea. p. 36–40.
16. Pechionkina A. V., 1964. On the Limits of Upper Eocene and Oligocene Deposits in the Western Black Sea Littoral and the Northern Stavropol Area by the Foraminifera Exploration Data // Maikop Deposits and Their Age Equivalents in Ukraine and in the Middle Asia. p. 80–100.
17. Plahotnyi L. G., Grigoryeva V. A., Gaiduk I. S. and others. 1971. Features of Distribution Aleuritic Sandstone Members of Maikop Deposits in the south of Ukraine. p. 41–52.
18. Poluhtovych B. M., Samarska A. V., Tarkovsky V. Y. 1998. The Problem of Oil and Gas Content in Maikop Series Terrigenous Deposits of the Kerch Peninsula and Surrounding Areas. In the book: "Geological and Geophysical Exploration of Oil and Gas Mineral Resources of Ukraine". p. 88–92.
20. Samarskyi A. D. 1983. Major Features of Geological Structure and Folding in Kerch-Taman Zone (in connection with petpots: prospects of oil and gas content). Ph. D. thesis in Geol.-Min. Sciences.
21. Selley R. Ch. 1989. Ancient Sedimentary Environ-ments. pp. 294.
22. Zhyzhchenko B. P. 1974. Methods of Paleo-Geographical Research in Oil and Gas Content Areas. pp. 376.
23. Zonenshine L. P., Derkur J., Kazmin V. G. and others. 1987. Tethys Evolution // History of Tethys Ocean. pp. 104–115.